Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ο ρόλος του άντρα σε σύγκριση με τη γυναίκα στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια, για την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας

Πτυχιακή Εργασία 7410
Συγγραφέας:
Ακριβούση, Χριστίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-22
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Personal branding – Βιώσιμη ανάπτυξη και καταναλωτική συμπεριφορά

Μεταπτυχιακή Εργασία 10267
Συγγραφέας:
Ακριβούση, Χριστίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιχειρηματικότητα
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0