Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ένα νοικοκυριό στο δήμο της Αθήνας

Πτυχιακή Εργασία 4927
Συγγραφέας:
Τρουμπούνη, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-03-18
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τις διατροφικές συνήθειες μιας τετραμελούς αστικής οικογένειας

Μεταπτυχιακή Εργασία 5730
Συγγραφέας:
Τρουμπούνη, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Περιβαλλοντική μόλυνση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0