Περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τις διατροφικές συνήθειες μιας τετραμελούς αστικής οικογένειας

Μεταπτυχιακή Εργασία 5730
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τις διατροφικές συνήθειες μιας τετραμελούς αστικής οικογένειας
Συγγραφέας:
Τρουμπούνη, Ελένη
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Στην συγκεκριμένη έρευνα με τίτλο “Περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τις διατροφικές συνήθειες μιας τετραμελούς αστικής ελληνικής οικογένειας“ επιχειρείται η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τη διατροφική συμπεριφορά δυο σύγχρονων τετραμελών οικογενειών οι οποίες ζουν στην Αθήνα. Σύμφωνα με μελέτες, η παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων είναι μια από τις σημαντικότερες αιτίες για την υπερκατανάλωση των φυσικών πόρων και την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τα σύγχρονα νοικοκυριά. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι, αρχικά, ο υπολογισμός των αερίων του θερμοκηπίου σε ισοδύναμα CO2 καθώς και των εισροών ενέργειας από την κατανάλωση τροφίμων που πραγματοποιείται από την κάθε οικογένεια. Στη συνέχεια ακολουθεί η σύγκριση των δύο αυτών τύπων διατροφής καθώς και καταγραφή των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της έρευνας.

Η συγκεκριμένη έρευνα στηρίχθηκε αρχικά στην ανασκόπηση άλλων μελετών που έχουν διεξαχθεί πάνω στο ίδιο θέμα στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μια ολιστική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος καθώς επιχειρείται σύγκριση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης έρευνας με αυτά των άλλων ερευνών. Αξίζει να επισημανθεί σε αυτό το σημείο ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει πρόσφατα βγει στο προσκήνιο και απασχολεί ιδιαίτερα την σύγχρονη επιστημονική επικαιρότητα καθώς αποτελεί πηγή πολλών νέων πληροφοριών και αναλύσεων. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο οι μέχρι τώρα έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε αυτό το πεδίο είναι περιορισμένες αλλά συνεχώς αυξανόμενες. Αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερα ελπιδοφόρο στοιχείο γιατί μέσω της μελέτης και της συνεχούς έρευνας πραγματοποιούνται σημαντικά βήματα για την επίτευξη της βιώσιμης διατροφής και της γενικότερης βιώσιμης ανάπτυξης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Περιβαλλοντική μόλυνση
Λοιπά Θέματα:
Διατροφικές συνήθειες - Ελλάδα
Food habits - Greece
Διατροφή - Περιβαλλοντικές απόψεις
Nutrition - Environmental aspects
Λέξεις-κλειδιά:
Περιβάλλον, μόλυνση, διατροφικές συνήθειες
Περιγραφή:
126 σ. : πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, troumpounh.pdf