Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Η ανάδειξη της Ανατολικής Ασίας σε σημαντικό προορισμό Άμεσων Ξένων Επενδύσεων: η περίπτωση των ελληνικών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Κίνα

Μεταπτυχιακή Εργασία 2886
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος, Πολύκαρπος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-01-10
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Γεωγραφία του Διαδικτύου και συρρίκνωση του χώρου: η περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Νομού Πιερίας

Άρθρο Περιοδικού 517
Δημιουργός:
Παπαδόπουλος, Πολύκαρπος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Γεωγραφία του διαδικτύου και συρρίκνωση του χώρου: η περίπτωση των μικρομεσαίαων επιχειρήσεων του Νομού Πιερίας

Πτυχιακή Εργασία 14070
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος, Πολύκαρπος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0