Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Γεωγραφική αναδιάρθρωση του τομέα του λιανικού εμπορίου στην Κατερίνη

Άρθρο Περιοδικού 456
Δημιουργός:
Φάκα, Αντιγόνη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Γεωγραφική αναδιάρθρωση του τομέα του λιανικού εμπορίου στην Κατερίνη

Πτυχιακή Εργασία 14054
Συγγραφέας:
Φάκα, Αντιγόνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Εφαρμοσμένη γεωπληροφορική στη διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών σε τοπική κλίμακα. Αποτίμηση ποιότητας ζωής σε μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης

Διδακτορική Διατριβή 15435
Συγγραφέας:
Φάκα, Αντιγόνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Γεωγραφική αναδιάρθρωση του τομέα του Λιανικού Εμπορίου στην Κατερίνη

Πτυχιακή Εργασία 2321
Συγγραφέας:
Φάκα, Αντιγόνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004-06
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0