Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου του χειμάρρου Ποταμούλα

Πτυχιακή Εργασία 16789
Συγγραφέας:
Μιχαηλίδου, Φωτεινή Αργυρώ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Μεθοδολογία για την αποτίμηση της συνολικής (φυσικής και κοινωνικής) τρωτότητας παρακτίων περιοχών στις ακραίες θαλάσσιες διεργασίες μέσω της εφαρμογής της Γεωπληροφορικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 15873
Συγγραφέας:
Γρηγοριάδης, Αλέξανδρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Μελέτη πλημμυρικών φαινομένων στον Ελλαδικό χώρο και ποσοτική συσχέτιση τους με πρότυπα καιρού

Μεταπτυχιακή Εργασία 15876
Συγγραφέας:
Δούκας, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Εκτίμηση της τρωτότητας των ανατολικών ακτών της νήσου Θήρας στα θαλάσσια κύματα βαρύτητας (τσουνάμι)

Μεταπτυχιακή Εργασία 15901
Συγγραφέας:
Μπατζάκης, Δημήτρης Βασίλης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Εκτίμηση της επιδεκτικότητας στους φυσικούς κινδύνους και πολεοδομική εξέλιξη της παράκτιας ζώνης του Ν. Πιερίας / Παραλία Κατερίνης

Μεταπτυχιακή Εργασία 16718
Συγγραφέας:
Μαυροματίδη, Ασημίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Το μάθημα Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο, η παιδαγωγική του αξία και η αξιολόγησή του ως προς την προσφορά γνώσεων σχετικά με το ανθρωπογενές περιβάλλον

Πτυχιακή Εργασία 14773
Συγγραφέας:
Μπαμπαλή, Παναγιώτα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Η συνεισφορά του Όπλου του Μηχανικού του Ελληνικού Στρατού στην αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών

Μεταπτυχιακή Εργασία 14787
Συγγραφέας:
Δεληγεωργίου, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Συσχέτιση ρηγμάτων - κλάδων υδρογραφικού δικτύου και ακτογραμμής της νήσου Ικαρίας με τη χρήση Σ.Γ.Π.

Πτυχιακή Εργασία 16814
Συγγραφέας:
Κατσίμπας, Σπυρίδων
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τεκτονική γεωλογία
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Γεωμορφολογική μελέτη του υδρογραφικού δικτύου και του δελταϊκού ριπιδίου του Χείμαρρου Ξηροπόταμος (Βόρεια Εύβοια)

Πτυχιακή Εργασία 16817
Συγγραφέας:
Θεοφίλου, Σωτηριάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Μελέτη της επικινδυνότητας του Ν. Ηλείας στους παράκτιους φυσικούς κινδύνους με τη χρήση των ΣΓΠ

Μεταπτυχιακή Εργασία 16920
Συγγραφέας:
Κεφάλα, Θεοδώρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Δημιουργία χαρτογραφικής εφαρμογής με χρήση ανοικτών δεδομένων – μεταλλευτικά & γεωλογικά δεδομένα

Πτυχιακή Εργασία 17345
Συγγραφέας:
Μουχταροπούλου, Χρυσάνθη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Πλημμύρες σε αστικά περιβάλλοντα: η περίπτωση του Δήμου Πειραιά

Μεταπτυχιακή Εργασία 17563
Συγγραφέας:
Πέρρου, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Γεωμορφολογική μελέτη και εκτίμηση ανθρώπινων επεμβάσεων τμήματος της παράκτιας ζώνης του Ν. Πιερίας

Πτυχιακή Εργασία 17715
Συγγραφέας:
Τσανάκας, Κώστας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Γεωμορφολογική Χαρτογράφηση των λεκανών απορροής Βαριά και Σκάλα (Ν. Αιτωλοακαρνανίας)

Πτυχιακή Εργασία 17339
Συγγραφέας:
Παντελοπούλου, Γεωργία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Γεωλογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Παλαιογεωγραφική αναπαράσταση της ροής του Ηριδανού και ανθρώπινες επεμβάσεις

Άρθρο Περιοδικού 176
Δημιουργός:
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Παυλόπουλος, Κοσμάς
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Διεθνές συμπόσιο "Μεταβολές στάθμης θάλασσας στην ανατολική Μεσόγειο κατά το Ολόκαινο"

Άρθρο Περιοδικού 402
Δημιουργός:
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Γεωμορφολογική εξέλιξη της λεκάνης απορροής και του παράκτιου αλλουβιακού ριπιδίου του ποταμού Οινοή (Χάραδρου) κατά το τεταρτογενές

Άρθρο Περιοδικού 466
Δημιουργός:
Παυλόπουλος, Κοσμάς
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Μαρουκιάν, Χαμπίκ
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Παράκτιο έλος Σχινιά Μαραθώνα: ιζηματογένεση - μεταβολές στάθμης θάλασσας - κλιματικές μεταβολές κατά το Μέσο-Ανώτερο Ολόκαινο

Άρθρο Περιοδικού 354
Δημιουργός:
Καρκανάς, Π.
Παυλόπουλος, Κοσμάς
Τριανταφύλλου, Μ.
Τσούρου, Θ.
Παλυβός, Ν.
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. 6ο Διεθνές Συνέδριο Γεωμορφολογίας, Θαραγόθα, 7-11 Σεπτεμβρίου 2005

Άρθρο Περιοδικού 548
Δημιουργός:
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Μαρουκιάν, Χαμπίκ
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Το νερό της Αθήνας: οι επιπτώσεις στον Μόρνο και στον Εύηνο

Άρθρο Περιοδικού 637
Δημιουργός:
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0