Γεωμορφολογική εξέλιξη της λεκάνης απορροής και του παράκτιου αλλουβιακού ριπιδίου του ποταμού Οινοή (Χάραδρου) κατά το τεταρτογενές

Άρθρο Περιοδικού 466 695 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Γεωμορφολογική εξέλιξη της λεκάνης απορροής και του παράκτιου αλλουβιακού ριπιδίου του ποταμού Οινοή (Χάραδρου) κατά το τεταρτογενές
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Δημιουργός:
Παυλόπουλος, Κοσμάς
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Μαρουκιάν, Χαμπίκ
Σελίδες:
σ. 43-61
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0