Ο ρόλος της καφεΐνης στην ισορροπία υγρών του σώματος

Μεταπτυχιακή Εργασία 9423 331 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος της καφεΐνης στην ισορροπία υγρών του σώματος
Συγγραφέας:
Γεωργιουδάκη, Αναστασία
Περίληψη:
Έχει φανεί στο παρελθόν, ότι πρόσληψη μεγάλων δόσεων καφεΐνης ( > 300 mg καφεΐνης) εμφανίζει οξεία διουρητική δράση σε κατάσταση ηρεμίας και μπορεί να προκαλέσει ή να εντείνει τυχόν αφυδάτωση. Ωστόσο δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο τι συμβαίνει στη περίπτωση πρόσληψης μικρότερων δόσεων καφεΐνης ( < 300 mg καφεΐνης) και κατά πόσο η κατανάλωση καφεΐνης σε μικρές δόσεις εμφανίζει ή όχι διουρητική δράση σε κατάσταση ηρεμίας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εξέταση της οξείας επίδρασης πρόσληψης καφεΐνης 3 mg/ kg σωματικού βάρους, με τη μορφή καφέ, στην ισορροπία υγρών σε κατάσταση ηρεμίας, σε άτομα με συστηματική κατανάλωση καφέ. Μέθοδοι: 19 υγιείς, ενήλικες άνδρες εθελοντές (Ηλικία: 26 ± 6 ετών, Σωματικό Βάρος: 79,3 ± 10,7 kg, Ύψος: 179 ± 6 cm, ΔΜΣ: 25 ± 3) κατανάλωσαν 200 mL νερού (W) ή καφέ (CAF) σε δύο ξεχωριστές συνεδρίες και παρέμειναν στο εργαστήριο όπου συλλέχθηκαν δείγματα ούρων κάθε 60 λεπτά για χρονικό διάστημα 3 ωρών. Σε μικρότερο δείγμα αυτών των εθελοντών (15 άντρες), εξετάσαμε σε τρίτη συνεδρία και την πρόσληψη 200 mL ντεκαφεϊνέ καφέ (D-CAF). Η μέση πρόσληψη καφεΐνης ήταν 238 mg. Οι εθελοντές συνήθιζαν να καταναλώνουν συστηματικά καφέ (2-3 φλιτζάνια καφέ/ ημέρα), ενώ για τις ανάγκες της έρευνας τους ζητήθηκε να απέχουν από τρόφιμα και ποτά που περιέχουν καφεΐνη ή άλλες μεθυλοξανθίνες για 24 ώρες πριν από κάθε συνεδρία. Όλες οι συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν στις 9:00 το πρωί κατά διπλά-τυφλό και διασταυρούμενο τρόπο (CAF και D-CAF) με διάστημα τουλάχιστον 5 ημερών να μεσολαβεί μεταξύ κάθε 2 διαδοχικών συνεδριών. Για την αξιολόγηση της κατάστασης υδάτωσης μετρήθηκαν το ειδικό βάρος των ούρων (USG), το χρώμα των ούρων και ο όγκος των ούρων σε 4 χρονικές στιγμές (0 λεπτά, 60 λεπτά, 120 λεπτά, 180 λεπτά). Αποτελέσματα: Οι παρατηρηθείσες μεταβλητές δεν έδειξαν καμία σημαντική διαφορά λόγω της δράσης της καφεΐνης στους 3 χρόνους (60 λεπτά, 120 λεπτά, 180 λεπτά). Ο συνολικός όγκος των ούρων καθ’ όλη τη διάρκεια των 3 ωρών δεν διέφερε σημαντικά; CAF: 279 ± 153 ml, W: 246 ± 167 ml, D-CAF: 240 ± 157 ml. Το ειδικό βάρος (USG) ήταν αντίστοιχα για τις τρεις συνθήκες (C), (W), (D-CAF) στη διάρκεια των 3 ωρών; 1,019 ± 0,007 g/ ml, 1,021± 0,007 g/ ml και 1,019 ± 0,007 g/ ml, ενώ το χρώμα και για τις 3 συνθήκες βρέθηκε 5 ± 1. Συμπέρασμα: Διαπιστώθηκε ότι πρόσληψη καφεΐνης 3 mg/ kg σωματικού βάρους με τη μορφή καφέ από άτομα με συστηματική κατανάλωση καφέ, δεν εμφάνισε καμία επίδραση στην ισορροπία υγρών σε κατάσταση ηρεμίας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-24
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Καφεΐνη - Υγιειονολογικές απόψεις
Καφές - Υγιειονολογικές απόψεις
Υδάτωση
Αφυδάτωση
Περιγραφή:
50 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0