Η διερεύνηση της σχέσης του σακχαρώδη διαβήτη τύπου ιι με τη συναισθηματική νοημοσύνη

Μεταπτυχιακή Εργασία 8913 137 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διερεύνηση της σχέσης του σακχαρώδη διαβήτη τύπου ιι με τη συναισθηματική νοημοσύνη
Συγγραφέας:
Λυκούρη, Άννα Αικατερίνη
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Αικατερίνη
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αναδειχθεί η πιθανή σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης και της έκφρασης αρνητικών και θετικών συναισθημάτων μέσα στην οικογένεια με το σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ. Για το σκοπό αυτό διεξήχθη μια μελέτη σε 50 ενήλικες διαβητικούς ασθενείς και 51 υγιείς που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Οι διαβητικοί ασθενείς παρακολουθούνταν στο διαβητολογικό ιατρείο του νοσοκομείου «Σωτηρία».. Χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς που αξιολογούν τα μέρη της συναισθηματικής νοημοσύνης και τη συχνότητα έκφρασης αρνητικών και θετικών συναισθημάτων στην οικογένεια το Self- Expressiveness in the Family Questionnaire (SEFQ) της Halberstadt(1995) μεταφρασμένο στα ελληνικά και η ελληνική εκδοχή της κλίμακας συναισθηματικής νοημοσύνης (Wong & Low Emotional scale,2002 ,Kafetsios & Zampetakis,2008).
Η έρευνα έδειξε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη και η έκφραση αρνητικών συναισθημάτων στην οικογένεια σχετίζεται ισχυρά με τη ρύθμιση του σακχάρου των διαβητικών ασθενών.
Παράλληλα στα πλαίσια της παρούσας έρευνας διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
1. Oι διαβητικοί παρουσιάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό αρνητικά συναισθήματα και τείνουν να έχουν σε μικρότερη συχνότητα θετικά συναισθήματα σε σχέση με τα υγιή άτομα.
2. Oι άντρες είναι πιο καλοί στη διαχείριση των συναισθημάτων ενώ οι γυναίκες τείνουν να ρυθμίζουν καλύτερα το διαβήτη τους σε σχέση με τους άντρες.
3. Το επίπεδο μόρφωσης σχετίζεται τόσο με τη συναισθηματική νοημοσύνη όσο και με τη ρύθμιση του σακχάρου.
4. Δε βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στα χρόνια της ασθένειας και τη ρύθμιση του διαβήτη καθώς καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση δε διαπιστώθηκε και ανάμεσα στα χρόνια της ασθένειας και τη συναισθηματική νοημοσύνη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-07-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Σακχαρώδης διαβήτης
Συναισθηματική νοημοσύνη
Περιγραφή:
100 σ. : πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, likouri_anna.pdf