Καταναλωτικές συνήθειες προϊόντων διατροφής των εφήβων

Μεταπτυχιακή Εργασία 7753 419 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Καταναλωτικές συνήθειες προϊόντων διατροφής των εφήβων
Συγγραφέας:
Δεληζώνα, Μαρία
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής μελέτης είναι η διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών προϊόντων διατροφής των εφήβων. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα με τυχαία δειγματοληψία στην περιοχή των Νέων Μουδανιών της Χαλκιδικής και συγκεκριμένη στα δυο Γυμνάσια και στο Ενιαίο Λύκειο. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε την περίοδο των πανελληνίων και προαγωγικών εξετάσεων των σχολείων. Μετά την κωδικοποίηση του ερωτηματολογίου ακολούθησε περιγραφική στατιστική ανάλυση και υπολογισμός υποδειγμάτων πολλαπλής γραμμικής και λογιστικής παλινδρόμησης.
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι οι διατροφικές συνήθειες των εφήβων καταναλωτών παρουσιάζουν απόκλιση από το μοντέλο της Μεσογειακής Διατροφής, κυρίως όσον αφορά την κατανάλωση ομάδων τροφίμων. Το φύλο, η ηλικία, ο βαθμός ελέγχου της διατροφής των εφήβων από τους γονείς, η συχνότητα κατανάλωσης τροφίμων εκτός σπιτιού, η τάση κατανάλωσης στο σπίτι τροφίμων έτοιμων απ’ έξω, είναι παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες και διαμορφώνουν ένα διατροφικό προφίλ των Ελλήνων εφήβων. Τέλος, η υιοθέτηση ενός υγιεινού και ισορροπημένου διαιτολογίου επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το οικογενειακό περιβάλλον και τις οικογενειακές συνήθειες, οι οποίες συχνά αποτελούν πρότυπα μίμησης από τους εφήβους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-05-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Έφηβοι - Διατροφή
Nutrition - In adolescence
Διατροφικές συνήθειες - Έφηβοι
Food habits - Teenagers
Περιγραφή:
159 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, DELIZONA.pdf