Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στο δήμο Αθηναίων

Μεταπτυχιακή Εργασία 7343
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στο δήμο Αθηναίων
Συγγραφέας:
Τάτσης, Αθανάσιος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση των πολεοδομικών και κυκλοφοριακών διαστάσεων των πολιτικών στάθμευσης που εφαρμόστηκαν στα κέντρα των μεγαλουπόλεων. Η εργασία προσεγγίζει το θέμα των πολιτικών στάθμευσης, μέσα από ένα μέτρο διαχείρισης στάθμευσης που έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε αρκετές Ευρωπαϊκές Πόλεις, την Ελεγχόμενη Στάθμευση και την κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική. Η αποτελεσματικότητα του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης, εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο ένα τέτοιο σύστημα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των χρήσεων γης στην περιοχή που εφαρμόζεται και διασφαλίζει την εξυπηρέτηση των κατοίκων, την αύξηση της εναλλαγής στάθμευσης για την διευκόλυνση των επισκεπτών και την αποθάρρυνση της στάθμευσης των μετακινούμενων για εργασία. Επίσης, βασικό χαρακτηριστικό κάθε συστήματος στάθμευσης, αποτελεί η υιοθέτηση συστήματος αστυνόμευσης με πολλούς ελέγχους και χαμηλά πρόστιμα για τα οποία θα διασφαλίζεται η είσπραξη. Ως παράδειγμα εξετάζεται το μέτρο που εφαρμόζεται στο κέντρο της Αθήνας από τον Νοέμβριο του 2006 και γίνεται μια προσπάθεία προσδιορισμού των πολεοδομικών και κυκλοφοριακών διαστάσεων του μέτρου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Κυκλοφοριακή ροή - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Στάθμευση αυτοκινήτων - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Μεταφορές - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Περιγραφή:
111 σ. : πίν., διαγρ., σχ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, tatshs.pdf