Διοικητικός προγραμματισμός στην εκπαίδευση: η περίπτωση στελέχωσης των σχολικών μονάδων στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή Εργασία 6592
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διοικητικός προγραμματισμός στην εκπαίδευση: η περίπτωση στελέχωσης των σχολικών μονάδων στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Συγγραφέας:
Σαλπέα, Μαρία
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτη, Άννα
Περίληψη:
Ο προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον οργανισμό που θέλει να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους, καθώς εξασφαλίζει το σωστό αριθμό ανθρώπων με τις κατάλληλες ικανότητες και δεξιότητες, στο χρόνο που χρειάζονται, και φροντίζει για την βέλτιστη χρησιμοποίησή τους. Στην Ελλάδα, οι πολιτικές που αφορούν τον προγραμματισμό των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και, συνεπώς, η στελέχωση των σχολείων σχεδιάζονται κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας αφήνοντας πολύ περιορισμένες δυνατότητες αυτονομίας για λήψη αποφάσεων σε επίπεδο σχολείου.
Δεδομένου ότι η ποιότητα των εκπαιδευτικών θεωρείται ένας από τους κύριους παράγοντες που συμβάλλουν στην επίδοση των μαθητών, η παρούσα έρευνα στοχεύει να διερευνήσει, μέσα από τις στάσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των νομών Πρέβεζας, Γρεβενών, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας, αν οι ελλείψεις αντιμετωπίζονται εγκαίρως, αν οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού έχουν ως αποτέλεσμα την πρόσληψη των καλύτερων υποψηφίων, αν στα κριτήρια τοποθέτησης λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες (για παράδειγμα των ολιγοθέσιων σχολείων), αν γίνονται προσπάθειες να αποφευχθεί η συνεχής μετακίνηση των αποτελεσματικών εκπαιδευτικών και, τελευταίο αλλά ιδιαιτέρως σημαντικό, αν η υποστήριξη και η εκπαίδευση που δέχονται οι εκπαιδευτικοί είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, να τους βοηθούν να αναπτυχθούν επαγγελματικά και να τους προσφέρουν τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου, όχι μόνο να ανταπεξέλθουν στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα αλλά και να δημιουργήσουν περιβάλλοντα αποτελεσματικής μάθησης για τους διάφορους τύπους μαθητών προκειμένου να προωθείται η μάθηση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Λοιπά Θέματα:
Εκπαίδευση
Education
Εκπαιδευτικός σχεδιασμός
Educational planning
Εκπαιδευτικοί - Εκπαίδευση
Teachers - In-service training
Διοίκηση και οργάνωση προσωπικού
Personnel management
Λέξεις-κλειδιά:
Διοίκηση, προγραμματισμός, πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Περιγραφή:
165 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, salpea_maria.pdf