Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λειτουργικότητα των ολιγοθέσιων σχολείων της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 6486
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λειτουργικότητα των ολιγοθέσιων σχολείων της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Συγγραφέας:
Κορρέ, Χρυσάνθη
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτη, Άννα
Περίληψη:
Το ολιγοθέσιο σχολείο αποτελεί ένα τύπο σχολείου το οποίο στη χώρα μας προσφέρει μόρφωση σε μεγάλο αριθμό παιδιών, καθώς στις μέρες μας 1483 από τα από τα 5433 δημόσια δημοτικά σχολεία είναι ολιγοθέσια. Οι απόψεις, όμως, για την αποτελεσματικότητα του ολιγοθέσιου σχολείου διίστανται μεταξύ των υποστηρικτών και των επικριτών του.
Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει κατά πόσο τα ολιγοθέσια σχολεία της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου λειτουργούν το ίδιο αποτελεσματικά με τα πολυθέσια σχολεία της εν λόγω εκπαιδευτικής περιφέρειας.
Για το σκοπό αυτό, αρχικά στο α΄ μέρος της εργασίας εξετάζεται η έννοια του ολιγοθέσιου σχολείου υπό το πρίσμα της συστημικής θεώρησης και στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο αποτελεσματικό σχολείο.
Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η εμπειρική έρευνα, η οποία διεξήχθη ανάμεσα στους προϊσταμένους ολιγοθέσιων σχολείων και στους διευθυντές πολυθέσιων σχολείων της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τα δεδομένα της έρευνας προέκυψαν από τη συλλογή στοιχείων με τη μέθοδο του γραπτού ερωτηματολογίου. Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια, ένα εκ των οποίων συμπληρώθηκε από 67 προϊσταμένους ολιγοθέσιων σχολείων και το δεύτερο από 82 διευθυντές πολυθέσιων σχολείων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα εμπειρικά αποτελέσματα της έρευνας και η ερμηνεία τους.
Τέλος, βάσει των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την παρούσα έρευνα, διατυπώνονται προτάσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ολιγοθέσιων σχολείων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Λοιπά Θέματα:
Ολιγοθέσια σχολεία - Ελλάδα - Αιγαίο, Περιοχή του
Rural schools - Greece - Aegean Sea Region
Small schools - Greece - Aegean Sea Region
Σχολεία - Ελλάδα - Αιγαίο, Περιοχή του
Schools - Greece - Aegean Sea Region
Λέξεις-κλειδιά:
Ολιγοθέσια σχολεία, εκπαιδευτικοί, Νότιο Αιγαίο
Περιγραφή:
132 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Korre_Chrysanthi.pdf