Ο αειφορικός τουρισμός ως εργαλείο και μέσο οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης μιας ορεινής περιοχής: μελέτη περίπτωσης στο Δήμο Πλαστήρα, Νομού Καρδίτσας

Μεταπτυχιακή Εργασία 5986
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο αειφορικός τουρισμός ως εργαλείο και μέσο οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης μιας ορεινής περιοχής: μελέτη περίπτωσης στο Δήμο Πλαστήρα, Νομού Καρδίτσας
Συγγραφέας:
Ποδηματάς, Δημήτριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Θεοδωροπούλου, Ελένη
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του βαθμού επίδρασης του αειφορικού τουρισμού σε διαδικασίες της ενδογενούς τοπικής ανάπτυξης. Για τη διερεύνηση της επίδρασης αυτής, επιχειρήθηκε η προσέγγιση του θέματος με τη μελέτη του Δήμου Πλαστήρα, μιας ορεινής περιοχής του Νομού Καρδίτσας. Για την μελέτη της συμβολής του αειφορικού τουρισμού ως εργαλείο και μέσο οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή και για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκαν δύο μεθοδολογικά εργαλεία (SWOT ανάλυση και μέθοδο δημοσκόπησης).
Η παρούσα εργασία επιδίωξε να εξάγει γενικότερα συμπεράσματα, σχετικά με την υποστήριξη του επιχειρήματος ότι η τουριστική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών συμβάλλει αποφασιστικά στην άρση της απομόνωσης τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα ικανοποιεί την ανάγκη του σύγχρονου τουρίστα να βρεθεί κοντά στη φύση και να έχει έναν πιο ενεργητικό και συμμετοχικό ρόλο κατά την περίοδο των διακοπών του. Συγχρόνως επιχειρήθηκε η εξαγωγή ειδικότερων συμπερασμάτων για την τουριστική ανάπτυξη στο Δήμο Πλαστήρα, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα φυσιογνωμικά του χαρακτηριστικά.
Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση και τη χρήση των δύο μεθοδολογικών εργαλείων διαφάνηκε ο επικουρικός ρόλος του τουρισμού τόσο στην οικονομία, όσο και στην κοινωνία. Επίσης, από την παρούσα εργασία που επικεντρώθηκε σε μελέτη περίπτωσης, ενισχύθηκε η γενικότερη άποψη ότι ο αειφορικός τουρισμός μπορεί να αποβεί σημαντικός για την τόνωση και πρόοδο των ορεινών περιοχών, αποδίδοντας μια νέα δυναμική στο ελληνικό ορεινό τοπίο. Για την εξασφάλιση του αειφορικού χαρακτήρα του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος θα μπορούσε να αναπτυχθεί με επιτυχία ένα πλέγμα εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, περιηγητικός, θρησκευτικός και τουρισμός περιπέτειας) και μία δέσμη μέτρων ανάδειξης και προβολής του. Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα διαμόρφωσης και τήρησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης, που θα υπόκειται στον έλεγχο και εποπτεία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης, το οποίο θα εκπροσωπεί και θα μάχεται για την προάσπιση των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας και του τοπικού περιβάλλοντος.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Οικοτουρισμός - Ελλάδα - Καρδίτσα (Νομός) - Πλαστήρας
Ecotourism - Greece - Karditsa (Nome) - Plastiras
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Καρδίτσα (Νομός) - Πλαστήρας
Sustainable development - Greece - Karditsa (Nome) - Plastiras
Λέξεις-κλειδιά:
αειφορικός τουρισμός, βιώσιμη ανάπτυξη, οικοτουρισμός, οικονομία, Δήμος Πλαστήρα
Περιγραφή:
197 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, podhmatas.pdf