Έλεγχος της πρεβιoτικής δράσης εδώδιμων μανιταριών που αναπτύσσονται σε υποστρώματα με βάση τα παραπροϊόντα της ελαιουργίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 5710
Πρωτότυπος Τίτλος:
Έλεγχος της πρεβιoτικής δράσης εδώδιμων μανιταριών που αναπτύσσονται σε υποστρώματα με βάση τα παραπροϊόντα της ελαιουργίας
Συγγραφέας:
Πατσού, Μαριάννα
Επιβλέπων καθηγητής:
Κυριακού, Αδαμαντίνη
Περίληψη:
Σημαντικά συμβάλλει η ελαιοκαλλιέργεια στην ενίσχυση της οικονομίας της χώρας αλλά τα παραπροϊόντα και τα απόβλητά της είναι δύσκολο να διαχειριστούν λόγω της ποικιλότητας και της εποχικότητάς τους. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η πιθανή αξιοποίηση των υπολειμμάτων ελαιουργίας στη καλλιέργεια των βασιδιομυκήτων Pleurotus ostreatus και Ganoderma lucidum. Ακόμη, εκτιμήθηκε η αποτοξικοποίηση των αποβλήτων με τα προαναφερθέντα είδη αλλά και η ενεργότητα των ενζύμων που εμπλέκονται σε αυτήν. Ως τελικός στόχος τέθηκε η διερεύνηση της διατροφικής αξίας και της πιθανής πρεβιοτικής δράσης των ειδών αυτών. Μέσω των πειραματικών διαδικασιών παρατηρήθηκε ότι όλα τα στελέχη που εξετάστηκαν κατόρθωσαν να αποτοξικοποιήσουν τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου με τη χρήση διαφορετικών ενζυμικών οδών. Η χρήση του διφασικού αποβλήτου και κλαδεμάτων ελιάς σε μείγμα με άχυρο σίτου μπορεί να αντικαταστήσει το υπόστρωμα με άχυρο στο P. ostreatus IK 1123 και αντίστοιχα το πριονίδι στο G. lucidum VK-7400, δίχως να επηρεαστεί η μυκηλιακή ανάπτυξη και η βιολογική αποδοτικότητα. Ακόμη, αποδείχθηκε ότι το στερεό υπόστρωμα στο οποίο αναπτύχθηκαν τα δύο στελέχη Ganoderma lucidum επηρέασε τη σύσταση των καρποφοριών τους. Τέλος, εντοπίστηκε μία πιθανή πρεβιοτική δράση των επιλεγμένων μυκηλίων και καρποφοριών βασιδιομυκήτων διότι με τη χρήση τους στο εμπλουτισμένο θρεπτικό μέσο συνέβαλλαν στην υψηλή ανάπτυξη των Lactobacillus spp.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-03
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Τιμές τροφίμων, διατροφικές μελέτες, συστατικά
Λοιπά Θέματα:
Πρεβιοτικά
Prebiotics
Πλευρώτοι - Καλλιέργεια
Pleurotus - Breeding
Γανόδερμα
Ganoderma
Ελαιοκομία
Olive culture
Μανιτάρια - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Μανιτάρια, πλευρώτοι, πρεβιοτικά, παραπροϊόντα ελαιουργίας
Περιγραφή:
146 σ. : εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0