Η εξέλιξη του εμπορίου ρύπων στην ελληνική βιομηχανία

Μεταπτυχιακή Εργασία 5686
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η εξέλιξη του εμπορίου ρύπων στην ελληνική βιομηχανία
Συγγραφέας:
Τσουκαλάς, Αντώνιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μητούλα, Ρόιδω
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία συντάχθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Βιώσιμη Ανάπτυξη» με κατεύθυνση τη «Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στο τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Στην εργασία παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους τρείς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς επίσης και οι προσπάθειες διαχείρισης της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής κοινότητας για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αναλύεται η εξέλιξη του εμπορίου ρύπων στην ελληνική βιομηχανία, εντοπίζονται οι διαφοροποιήσεις επιπέδων παραγωγής, διαδικασιών παραγωγής καθώς και διαφοροποιήσεις επαληθευμένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα σε σχέση με την προγενέστερη περίοδο. Για την έρευνα πεδίου που διεξήχθη το δείγμα που συμμετείχε ήταν 50 επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα από τις συνολικά 143 σταθερές εγκαταστάσεις (χωρίς τις αεροπορικές εταιρείες) που συμμετέχουν στο εμπόριο ρύπων σε όλη την ελληνική επικράτεια (με κατατεθημένες επαληθευμένες εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακα για το έτος 2012) δηλαδή κάτι παραπάνω από το 1/3 του συνολικού διαθέσιμου πληθυσμού.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική μόλυνση
Περιβαλλοντική διαχείριση
Λοιπά Θέματα:
Εμπόριο ρύπων - Ελλάδα
Emissions trading - Greece
Βιομηχανία - Ελλάδα
Industries - Greece
Κλιματικές μεταβολές
Climatic changes
Φαινόμενο θερμοκηπίου, Ατμοσφαιρικό
Greenhouse gases
Λέξεις-κλειδιά:
Εμπόριο ρύπων, βιομηχανία, κλιματική αλλαγή, φαινόμενο του θερμοκηπίου
Περιγραφή:
179 σ. : εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0