Η διάδοση της ακαδημαϊκής εξαπάτησης σε Έλληνες μαθητές και φοιτητές

Μεταπτυχιακή Εργασία 5244
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διάδοση της ακαδημαϊκής εξαπάτησης σε Έλληνες μαθητές και φοιτητές
Συγγραφέας:
Πολυχρονοπούλου, Σταυρούλα
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Αικατερίνη
Περίληψη:
Με την έρευνα αυτή μελετάται το φαινόμενο της ακαδημαϊκής ανειλικρίνειας και ειδικότερα η εξάπλωσή του στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαμορφώσαμε και χορηγήσαμε με τη συνεργασία φοιτητών και εκπαιδευτικών ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς, τα οποία συμπλήρωσαν 834 μαθητές και φοιτητές από όλη τη χώρα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 37,2% ισχυρίζεται ότι αντιγράφει σπάνια ή ποτέ, το 39,6% αντιγράφει μερικές φορές και το 23,2% αντιγράφει συχνά ή πάρα πολύ συχνά. Τα αγόρια αντιγράφουν περισσότερο από τα κορίτσια και πιο διαδεδομένος τρόπος εξαπάτησης είναι οι ψίθυροι με τον διπλανό. Μαθητές και φοιτητές αντιγράφουν κυρίως, όταν δε γνωρίζουν τα θέματα και επειδή θέλουν να πάρουν μεγαλύτερο βαθμό. Η πίεση για να προλάβουν είναι το κυριότερο συναίσθημα που νιώθουν, όταν αντιγράφουν. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών και των φοιτητών δε θα ανέφερε κάποιον που βλέπει να αντιγράφει. Συνολικά, η αντιγραφή κρίνεται ως διαδεδομένο φαινόμενο της σχολικής και φοιτητικής ζωής και σκόπιμη είναι η αναγνώριση του προβλήματος προκειμένου να περιοριστεί.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-08-02
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ανώτατη εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Εξαπάτηση (Εκπαίδευση) - Ελλάδα
Cheating (Education) - Greece
Εκπαίδευση - Ελλάδα
Education - Greece
Λέξεις-κλειδιά:
Ακαδημαϊκή εξαπάτηση, μαθητές, φοιτητές
Περιγραφή:
96 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0