Η συμβολή των γονέων στη διαμόρφωση περιβαλλοντικών στάσεων σε μαθητές που φοιτούν στο Δημοτικό

Μεταπτυχιακή Εργασία 4444
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συμβολή των γονέων στη διαμόρφωση περιβαλλοντικών στάσεων σε μαθητές που φοιτούν στο Δημοτικό
Συγγραφέας:
Βασιλούδης, Ιωάννης
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Η οικογένεια, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αγωγής καλείται να παίξει έναν σημαντικό ρόλο προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτό έχουν συντελέσει οι ραγδαίες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις, καθώς επίσης και ο σταδιακός μετασχηματισμός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Η παρούσα εργασία εξετάζει το πώς μπορούν οι γονείς, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αγωγής, να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις, οι οποίες μελλοντικά θα τα οδηγήσουν στο να εκδηλώσουν συμπεριφορές υπεύθυνες και φιλικές προς το περιβάλλον. Ο ρόλος των γονέων είναι ιδιαίτερα σημαντικός και καθοριστικός για τη διαμόρφωση στάσεων από τα παιδιά, γεγονός που αποτελεί κοινό τόπο σε όλες τις θεωρίες κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης του παιδιού.
Από τα σημαντικότερα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας είναι ότι ορισμένοι γονείς, μέσα από σκόπιμες και συστηματικές παιδαγωγικές ενέργειες, προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά τους, προκειμένου αυτά να διαμορφώσουν φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις. Όμως η πλειονότητα των γονέων δε φαίνεται να λειτουργεί προς την κατεύθυνση της συστηματικής διαμόρφωσης φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων για τα παιδιά. Οι ενέργειές τους σε επίπεδο καθημερινής πρακτικής δε φαίνεται να υπαγορεύονται στο σύνολό τους από την αξία της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση στις καθημερινές εμπειρίες των παιδιών. Εξαιτίας αυτού, τα παιδιά δε βοηθούνται στο να αναπτύξουν ένα σταθερό σύστημα φιλικών στάσεων προς το περιβάλλον.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-02-06
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Οικογένεια - Ψυχολογικές απόψεις
Family - Psychological aspects
Περιβάλλον και παιδιά
Children and the environment
Οικογενειακές σχέσεις
Children - Family relationships
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Environmental education
Λέξεις-κλειδιά:
Γονείς, μαθητές, δημοτικό σχολείο, περιβαλλοντική εκπαίδευση
Περιγραφή:
128 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, vassiloudis.pdf