Μεταπτυχιακές Εργασίες

Συλλογή 42 5430 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Μεταπτυχιακές Εργασίες

Φίλτρα

 

1. Διαχείριση των Δασικών Πυρκαγιών με τη χρήση των σύγχρονωντεχνολογιών: Η περίπτωση της πυρκαγιάς της 28ης Ιουνίου 2007 στο όρος Πάρνηθα

Μεταπτυχιακή Εργασία 3403
Συγγραφέας:
Χρονοπούλου, Γλυκερία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-22
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Ανακύκλωση συσσωρευτών μολύβδου

Μεταπτυχιακή Εργασία 14851
Συγγραφέας:
Κιαπίδης, Σάββας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Λύματα και συστήματα διάθεσης λυμάτων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα: χωρική και στατιστική ανάλυση της περιόδου 2000-2012

Μεταπτυχιακή Εργασία 14885
Συγγραφέας:
Λένος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-02-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Στατιστική
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Μελέτη των επιπτώσεων της εσωτερικής μετανάστευσης στις δυναμικές/περιαστικές περιοχές της υπαίθρου: η περίπτωση της Βόχας του νομού Κορινθίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 15372
Συγγραφέας:
Ουΐλς, Αλέξανδρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-10-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Οι επιπτώσεις των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στην Δημόσια Υγεία

Μεταπτυχιακή Εργασία 14831
Συγγραφέας:
Καραγιαννοπούλου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Δημόσια υγεία. Υγιεινή. Προληπτική ιατρική
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. ∆ιερεύνηση του αστικού εξευγενισμού (Gentrification) στην Ελλάδα και σύγκριση με την διεθνή εμπειρία: μελέτη περίπτωσης της Αθήνας (Γκάζι, Ψυρρή, Μεταξουργείο)

Μεταπτυχιακή Εργασία 14989
Συγγραφέας:
Ταταράκη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων:εργατικά ατυχήματα και πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ελληνικές περιφέρειες

Μεταπτυχιακή Εργασία 3142
Συγγραφέας:
Γκλαβίνης, Αλέξανδρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-01-10
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Η συμβολή της «φτώχειας» στην διαμόρφωση της «αντίληψης του κινδύνου των φυσικών καταστροφών»: περίπτωση μελέτης: ο σεισμός της Αϊτής: Αϊτή 2010

Μεταπτυχιακή Εργασία 3369
Συγγραφέας:
Κατσανάκη, Παναγούλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-18
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Ένας οδηγός εκτίμησης τρωτότητας των Μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών

Μεταπτυχιακή Εργασία 2806
Συγγραφέας:
Βικάτου, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-22
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Η ανάδειξη της Ανατολικής Ασίας σε σημαντικό προορισμό Άμεσων Ξένων Επενδύσεων: η περίπτωση των ελληνικών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Κίνα

Μεταπτυχιακή Εργασία 2886
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος, Πολύκαρπος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-01-10
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Ανάπτυξη εφαρμογής δημοτικού κτηματολογίου σύμφωνα με την οδηγία INSPIRE με τη χρήση τεχνολογιών γεωπληροφορικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 16088
Συγγραφέας:
Σοφιανόπουλος, Σοφιανός
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-02-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Θεσμική και κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 3514
Συγγραφέας:
Γεωργοπούλου, Παναγιώτα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-04-07
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Εφαρμογή των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στη διαχείριση αποβλήτων: Ευρωπαϊκές πρακτικές

Μεταπτυχιακή Εργασία 3461
Συγγραφέας:
Ρούσσου, Ευλαβία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-22
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Η εγκατάσταση των αλλοδαπών συνταξιούχων στην ευρύτερη περιοχή της Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 3688
Συγγραφέας:
Ριάλλη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-23
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Ανάπτυξη εργαλειοθήκης σε περιβάλλον Γ.Σ.Π. για τον υπολογισμό του δείκτη παράκτιας τρωτότητας (CVI)

Μεταπτυχιακή Εργασία 16786
Συγγραφέας:
Μπανέλα, Μαρίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Ωκεανογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολίτικης σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας

Μεταπτυχιακή Εργασία 2175
Συγγραφέας:
Μιχαλοπούλου, Μαριάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-18
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Χωρική ανάλυση της κατανάλωσης νερού στο Νομό Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 2235
Συγγραφέας:
Πλεξίδα, Μάρθα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-05-26
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Σχεδιασμός διαδικασίας πιστοποίησης κτηρίου: ένα εργαλείο υποστήριξης των σταδίων διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου

Μεταπτυχιακή Εργασία 2402
Συγγραφέας:
Γκαδόλου, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-29
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Οικονομική κρίση και γονιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μεταπτυχιακή Εργασία 15966
Συγγραφέας:
Κατσικονούρη, Ευγενία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Μη νόμιμη μετανάστευση και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας

Μεταπτυχιακή Εργασία 15971
Συγγραφέας:
Πουρνάρα, Ευθυμία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-11-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0