Δείκτες αξιολόγησης επαρκούς διαιτητικής πρόσληψης σε αθλητές υψηλού επιπέδου

Μεταπτυχιακή Εργασία 4163 370 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Δείκτες αξιολόγησης επαρκούς διαιτητικής πρόσληψης σε αθλητές υψηλού επιπέδου
Συγγραφέας:
Σόλομον, Νικόλαος
Περίληψη:
Η διατροφή έχει αποδεχθεί ότι αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης. Γι’ αυτό το λόγο έχουν μελετηθεί τόσο τα μακροθρεπτικά όσο και τα μικροθρεπτικά συστατικά. Η χαμηλή πρόσληψη υδατανθράκων φαίνεται να αποτελεί ένα περιοριστικό παράγοντα για τους αθλητές, τόσο σε περιόδους προπόνησης, όσο και κατά τη διάρκεια αθλητικών γεγονότων. Οι συστάσεις της πρόσληψή τους κυμαίνονται από 6-10 g/Kg σωματικού βάρους, ανάλογα με το είδος του αθλήματος. Η αξιολόγηση της πρόσληψης υδατανθράκων, αποτελεί μία δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Σκοπός της μελέτης: Η αξιολόγηση της προσλαμβανόμενης ποσότητας υδατανθράκων σε αθλητές που βρίσκονται σε εντατικό πρόγραμμα προπόνησης με τη μέτρηση βιολογικών δεικτών, όπως κετόνες στα ούρα και στο αίμα. Μεθοδολογία: Στη μελέτη συμμετείχαν 47 αθλητές υψηλού επιπέδου, 36 άνδρες και 11 γυναίκες. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών (βάρος, ύψος, σύσταση σώματος) και συμπληρώθηκαν τριήμερα ημερολόγια καταγραφής τροφίμων. Η μέτρηση των κετονικών σωμάτων στα ούρα πραγματοποιήθηκε με αντιδραστήριες ταινίες Keto-Diastix και στο αίμα με το μετρητή Precision Xtra. Αποτελέσματα: Από τα 47 άτομα μόνο σε δύο ανιχνεύθηκε ποσότητα κετονικών σωμάτων στα ούρα (5, 40 mg/dl). Αντίθετα στο αίμα, εμφάνισαν ανιχνεύσιμη ποσότητα κετονών στο αίμα (>0.1 mmol/l). Η πρόσληψη των υδατανθράκων των συμμετεχόντων ήταν 3.62 ± 0.18 g/kg σωματικού βάρους ή 40.38 ±1.26 % της συνολικής ενέργειας. Καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση δεν βρέθηκε μεταξύ της χαμηλής πρόσληψης υδατανθράκων και της εμφάνισης κετονικών σωμάτων στο αίμα (p-value=0.348). Συμπεράσματα: Η πρόσληψη υδατανθράκων εκφραζόμενη είτε g/kg σωματικού βάρους είτε ως ποσοστό της συνολικής ενέργειας δεν προσέγγιζε τις συστάσεις. Η αξιολόγηση της πρόσληψής τους με βιολογικούς δείκτες, όπως κετόνες στα ούρα και στο αίμα, φαίνεται ότι δεν αποτελεί αξιόπιστη μέθοδος.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Αθλητές - Διατροφή
Φυσική κατάσταση - Διαιτολογικές απόψεις
Περιγραφή:
120 σ. : πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Metaptychiaki30.pdf