Στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη συμβολή διαφόρων μορφών τέχνης και πολιτισμού στην εφαρμογή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.)

Μεταπτυχιακή Εργασία 4071
Πρωτότυπος Τίτλος:
Στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη συμβολή διαφόρων μορφών τέχνης και πολιτισμού στην εφαρμογή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.)
Συγγραφέας:
Φωτιάδη, Μαριάννα
Επιβλέπων καθηγητής:
Γεωργιτσογιάννη, Ευαγγελία
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι στάσεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη συμβολή διαφόρων μορφών τέχνης και πολιτισμού ως παιδαγωγικά εργαλεία στην εφαρμογή του Σ.Ε.Π. Ως μορφές τέχνης και πολιτισμού είχαν ορισθεί τα εξής: α) θεατρικό παιχνίδι, β) μουσική - χορός, γ) κινηματογράφος, δ) ζωγραφική, ε) φωτογραφίες - γελοιογραφίες - κόμικς, στ) λογοτεχνία, ζ) λαϊκός πολιτισμός και η) εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία - αρχαιολογικούς χώρους. Επιμέρους στόχοι είναι να διερευνηθούν:
• Αν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι μπορούν να αξιοποιηθούν διάφορες μορφές τέχνης και πολιτισμού ως παιδαγωγικά εργαλεία στην εφαρμογή του Σ.Ε.Π.
• Αν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν διάφορες μορφές τέχνης και πολιτισμού ως παιδαγωγικά εργαλεία στην εφαρμογή του Σ.Ε.Π.
• Ποιες μορφές τέχνης και πολιτισμού χρησιμοποιούν και σε ποιο βαθμό;
• Σε ποιο βαθμό πιστεύουν ότι οι στόχοι του Σ.Ε.Π. (αυτογνωσία – πληροφόρηση - λήψη απόφασης - μετάβαση) μπορούν να επιτευχθούν μέσα από τις διάφορες μορφές τέχνης και πολιτισμού;
• Αν πρέπει να χρησιμοποιούνται διάφορες μορφές τέχνης και πολιτισμού ως παιδαγωγικά εργαλεία στην εφαρμογή του Σ.Ε.Π.;
Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 126 εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν το Σ.Ε.Π. στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Νομού Αττικής. Τα αποτελέσματα εξήχθησαν από συλλογή δεδομένων μέσω κατάλληλα διαμορφωμένου ερωτηματολογίου. Η εφαρμογή του Σ.Ε.Π. αφορά την ανάπτυξη του επαγγελματικού τομέα της προσωπικότητας του ατόμου. Από την άλλη, η τέχνη και ο πολιτισμός συμβάλλει στην συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητας. Συνεπώς, καθώς υπάρχει κοινός τόπος, ο Σ.Ε.Π. μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιεί στοιχεία τέχνης και
πολιτισμού για την βέλτιστη εφαρμογή του.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-05-13
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Τέχνες (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Επαγγελματικός προσανατολισμός - Ελλάδα
Vocational guidance - Greece
Εκπαίδευση, Μέση
Education, Secondary
Τέχνη
Art
Πνευματική καλλιέργεια
Culture
Λέξεις-κλειδιά:
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, τέχνες, δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Περιγραφή:
187 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, fotiadi_marianna.pdf