Η ρύπανση του εδάφους και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα στο Νομό Λάρισας: διερεύνηση των δυνατοτήτων απορρύπανσης και των προοπτικών βιώσιμης ανάπτυξης στο νομό

Μεταπτυχιακή Εργασία 3361
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ρύπανση του εδάφους και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα στο Νομό Λάρισας: διερεύνηση των δυνατοτήτων απορρύπανσης και των προοπτικών βιώσιμης ανάπτυξης στο νομό
Συγγραφέας:
Νταρλαδήμας, Ιωάννης
Επιβλέπων καθηγητής:
Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ.
Περίληψη:
Η συγκεκριμένη διπλωματική διατριβή, λαμβάνοντας υπόψη την άμεση ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, η οποία είχε υποσκελιστεί για χάρη της οικονομικής ανάπτυξης, επικεντρώνεται στη ρύπανση του εδάφους και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Οι παράγοντες που την προκαλούν επικεντρώνονται στις ανθρώπινες δραστηριότητες και κατηγοριοποιούνται σε αστικά και βιομηχανικά λύματα, καθώς σε αγροτικές εργασίες.
Πέρα, λοιπόν, από την παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης και των μεθόδων απορρύπανσής του εδάφους και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, έχει επιλεχθεί η περιοχή του Νομού Λάρισας, με κέντρο την πόλη της Λάρισας, η οποία είναι και η πέμπτη μεγαλύτερη σε μέγεθος πληθυσμού, πόλη της Ελλάδας και συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό οικονομικών δραστηριοτήτων πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.
Ειδικότερα, όσον αφορά τον πρωτογενή αγροτικό τομέα, συντάχθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο και διανεμήθηκε στους αγρότες του νομού. Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να αποτυπωθεί με τον καλύτερο τρόπο το προφίλ του αγρότη στο Ν. Λάρισας και ειδικότερα, να διερευνηθεί η σχέση του αγρότη με το φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, και κατά πόσο αυτή η σχέση αυτή επηρεάζεται από παράγοντες όπως: μορφωτικό - οικονομικό επίπεδο και ηλικία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-15
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Ρύπανση των υδάτων
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Λάρισα (Νομός)
Sustainable development - Greece - Larisa (Nome)
Μόλυνση - Ελλάδα - Λάρισα (Νομός)
Pollution - Greece - Larisa (Nome)
Περιβάλλον - Προστασία
Environmental protection
Λέξεις-κλειδιά:
Ρύπανση, απορύπανση, έδαφος, υδροφόρος ορίζοντας, αειφόρος ανάπτυξη
Περιγραφή:
271 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Metaptychiaki23.pdf