Γνώσεις και αντιλήψεις των παραγόντων κινδύνου των καρδιαγγειακών νοσημάτων στους Νεοέλληνες (και κατά επέκταση στην οικογένεια)

Πτυχιακή Εργασία 3130
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γνώσεις και αντιλήψεις των παραγόντων κινδύνου των καρδιαγγειακών νοσημάτων στους Νεοέλληνες (και κατά επέκταση στην οικογένεια)
Συγγραφέας:
Αναστασίου, Παναγιώτα
Τάτσης, Αλέξανδρος
Περίληψη:
Πραγματοποιήθηκε έρευνα σε εθελοντικό δείγμα ώστε να συγκρίνουμε τις αντιλήψεις και τις γνώσεις των παραγόντων κινδύνου των καρδιαγγειακών νοσημάτων σε 159 γυναίκες και σε 141 άνδρες ηλικίας 32±12 ετών και 35±13 ετών αντίστοιχα από περιοχές βορείων προαστίων. Οι γνώσεις και οι αντιλήψεις αλλά και το ιατρικό ιστορικό τους αξιολογήθηκαν με ερωτηματολόγιο της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης. Συμπεράναμε από την έρευνα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων δεν καπνίζει αποφεύγοντας ετσι, ένα πολύ σημαντικό παράγοντα κινδύνου, δεν αναγνωρίζει τις τιμές των βιοχημικών δεικτών κυρίως της χοληστερόλης, γλυκόζης αλλά και τις τιμές της αρτηριακής πίεσης, ενώ αναγνωρίζει το γεγονός ότι η κακή διατροφή είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου, όπως και ο καθιστικός τρόπος ζωής. Οι περισσότερες οικογένειες εφαρμόζουν τη μεσογειακή διατροφή γνωρίζοντας ταυτόχρονα τη σημασία των φρούτων, λαχανικών και φυσικά του ελαιόλαδου αλλά δεν αναγνωρίζουν τη σημασία των φυτικών στερολών. Επίσης διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες είναι αυτές που γνωρίζουν περισσότερα για τον υγιεινό τρόπο ζωής.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-05-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Cardiovascular system - Diseases - Nutritional aspects
Τρόπος ζωής - Υγιειονολογικές απόψεις
Lifestyles - Health aspects
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
Cardiovascular system - Diseases - Risk factors
Περιγραφή:
109 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0