Εξέλιξη τοπίου στη Σύρο (1945-1983-1998)

Μεταπτυχιακή Εργασία 3091
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εξέλιξη τοπίου στη Σύρο (1945-1983-1998)
Συγγραφέας:
Ντασιοπούλου, Γλυκερία
Επιβλέπων καθηγητής:
Δέτσης, Βασίλης
Περίληψη:
Το Μεσογειακό τοπίο είναι ένα αποτέλεσμα της συνδυασμένης δράσης φύσης και ανθρώπου. Με την πάροδο του χρόνου και υπό την επίδραση περιοδικών διαταραχών από τις ανθρώπινες χρήσεις (βόσκηση, υλοτομία, καλλιέργεια, φωτιά), το μεσογειακό οικοσύστημα απέκτησε μια μακροπρόθεσμη ευστάθεια. Ωστόσο oι αλλαγές στις χρήσεις γης στο τελευταίο μισό του 20ου αιώνα έφεραν δραματικές αλλαγές στη δομή και ποικιλότητα του Μεσογειακού τοπίου. Επείγουσα ανάγκη για τη βιώσιμη διαχείριση του τοπίου είναι μια καλύτερη κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του τοπίου και των πολιτιστικών και κοινωνικών δυνάμεων που το δημιούργησαν.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης του τοπίου και των αλλαγών των χρήσεων γης στο νησί της Σύρου για το χρονικό διάστημα 1945-1998 προκειμένου να διαπιστωθεί αν ακολουθεί τις γενικές τάσεις εξέλιξης του τοπίου στη βόρεια Μεσόγειο, καθώς και η ποσοτικοποίηση των αλλαγών και η επισήμανση πιθανών κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων που οδηγούν την πορεία των αλλαγών που τελικά διαπιστώνονται.

H εξέλιξη του τοπίου στη Σύρο φαίνεται ότι ακολούθησε την γενικότερη τάση εξέλιξης του μεσογειακού τοπίου. Σε περιοχές όπου οι παραδοσιακές αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες εγκαταλείπονται, επεκτείνεται η άγρια βλάστηση, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές αυξάνεται η αστικοποίηση. Η εξέλιξη αυτή δεν οδηγεί σε απλούστευση του μωσαϊκού χρήσεων γης. Αντίθετα γίνεται φανερή η αύξηση της ετερογένειας και του κατακερματισμού του τοπίου, στο νότιο κυρίως τμήμα του νησιού όπου η γεωργική χρήση ήταν έντονη αλλά πλέον εγκαταλείπεται.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-03-11
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Λοιπά Θέματα:
Περιφερειακός προγραμματισμός - Ελλάδα - Κυκλαδες (Νομός) - Σύρος
Land use - Greece - Cyclades (Nome) - Syros
Χωροταξία - Ελλάδα - Κυκλαδες (Νομός) - Σύρος
Syros Island (Greece)
Σύρος (Κυκλάδες)
Regional planning - Greece - Cyclades (Nome) - Syros
City planning - Greece - Cyclades (Nome) - Syros
Περιγραφή:
124 σ. : εικ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, ntasiopoulou.pdf