Θεωρία του νου, αναφορική επικοινωνία και κατανόηση συναισθημάτων παιδιών με απώλεια ακοής

Μεταπτυχιακή Εργασία 3052 223 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Θεωρία του νου, αναφορική επικοινωνία και κατανόηση συναισθημάτων παιδιών με απώλεια ακοής
Συγγραφέας:
Κοτετέ, Μαρία
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Αικατερίνη
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία συγκρίνεται η επίδοση παιδιών με απώλεια ακοής σε τρεις βασικές
παραμέτρους για την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου, τη θεωρία του νου, την
αναφορική επικοινωνία και την κατανόηση συναισθημάτων με εκείνη ακουόντων παιδιών. Τα
παιδιά του δείγματος, ηλικίας 4 έως 12 ετών, φοιτούν σε Ειδικά Σχολεία Κωφών και Βαρηκόων
στην Αττική, έχουν γονείς ακούοντες (ή τουλάχιστον κάποια κωφά μέλη στην οικογένεια που δε γνωρίζουν νοηματική γλώσσα) και δε φέρουν άλλες μαθησιακές δυσκολίες.
Για την αξιολόγηση της θεωρίας του νου παρουσιάστηκαν τα τρία κλασσικά έργα
λανθασμένης πεποίθησης, “Η Απροσδόκητη μετατόπιση”, “Το Κουτί που εξαπατά” και “Το
Αντικείμενο που εξαπατά” σε 37 παιδιά με απώλεια ακοής και 35 ακούοντα. Κατόπιν,
συγκρίθηκε η επίδοση στα έργα λανθασμένης πεποίθησης μεταξύ της πειραματικής ομάδας και
της ομάδας ελέγχου, ενώ διερευνήθηκε και η επίδραση της ηλικίας στην επίδοση στα τρία έργα με τη δημιουργία τριών ηλικιακών ομάδων, μία με παιδιά 4-6 ετών, μία με παιδιά 7-9 ετών και μία με παιδιά 10-12 ετών.
Η επίδοση στις δεξιότητες αναφορικής επικοινωνίας εκτιμήθηκε σε 8 παιδιά με απώλεια
ακοής και 5 ακούοντα 4 έως 6 ετών με το τεστ δεξιοτήτων ακρόασης “The Listening Skills Test”
- LIST (Lloyd, Peers & Foster, 2001) και σε 28 παιδιά με απώλεια ακοής και 30 ακούοντα 7 έως 12 ετών με το τεστ αναφορικής επικοινωνίας “Test of Referential Communication” - TREC
(Lloyd, Camaioni & Ercolani, 1995).
Για την αξιολόγηση της κατανόησης συναισθημάτων χρησιμοποιήθηκε το τεστ κατανόησης
συναισθημάτων “Τest of Εmotional Comprehension” - TEC (Pons & Harris, 2000) σε 36 παιδιά με απώλεια ακοής και 35 ακούοντα. Για τη μελέτη της ικανότητας κατανόησης συναισθημάτων τα παιδιά δε χωρίστηκαν σε ηλικιακές ομάδες.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η θεωρία του νου στα παιδιά με απώλεια ακοής δεν
αναπτύσσεται στην ίδια ηλικία με τα ακούοντα παιδιά, αλλά περίπου στην ηλικία των εννέα, ενώ δε βρέθηκε ηλικιακή εξάρτηση της επίδοσης στα έργα λανθασμένης πεποίθησης. Επιπλέον, η
επίδοση των παιδιών με απώλεια ακοής σε δεξιότητες αναφορικής επικοινωνίας δεν είναι
καλύτερη από εκείνη των ακουόντων, όμως ως ακροατές επαρκών μηνυμάτων ανταποκρίνονται
επιτυχώς. Τέλος, τα παιδιά με απώλεια ακοής δύσκολα κατανοούν συναισθήματα, εκτός από το
κομμάτι των ανάμεικτων συναισθημάτων και των ηθικών αρχών, τα οποία και τα παιδιά της
ομάδας ελέγχου αδυνατούν να κατανοήσουν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Συνείδηση, νόηση
Λοιπά Θέματα:
Παιδιά, Κωφά
Φιλοσοφία του νου
Συναισθηματική νοημοσύνη
Λέξεις-κλειδιά:
Θεωρία του νού, επικοινωνία, συναισθήματα, κωφοί
Περιγραφή:
151 σ. : εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, kotete_maria.pdf