Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση της Ψηφιοποίησης των συστημάτων υγείας της ΕΕ

Πτυχιακή Εργασία 24396 18 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση της Ψηφιοποίησης των συστημάτων υγείας της ΕΕ
Συγγραφέας:
Παναγιωταράκος, Πέτρος, Νίκος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σταμάτη, Τέτα
Περίληψη:
Η έννοια της ψηφιοποίησης των συστημάτων υγείας υφίσταται πολλά χρόνια, ωστόσο λίγες φαίνεται να είναι οι χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης που την έχουν ενστερνιστεί. Κάνοντας μια αξιολόγηση, βάση παραδειγμάτων και ύστερα βάση κριτηρίων ορισμένων με σαφήνεια επιχειρούμε να οργανώσουμε το δείγμα των χωρών που μελετάμε και να το αξιολογήσουμε. Τελικά καταλήγουμε να ασχοληθούμε με μια μεμονωμένη περίπτωση που δεν έχει διεισδύσει σε βάθος στη αναδυομένη πραγματικότητα της ψηφιοποίησης, αυτή της Ελλάδας και να την αξιολογήσουμε σε ένα μεγαλύτερο βάθος. Καταλήγουμε πως οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ενώ αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα αυτής της ενσωμάτωσης ακόμα βρίσκονται σε ένα στάδιο που πραγματοποιούν δειλά βήματα προς αυτή τη κατεύθυνση. Υπάρχουν ωστόσο, μερικά παραδείγματα των οποίων οι ενέργειες σε αυτό το τομέα έχουν φέρει καινοτομίες, που δεν ξεπέρασαν μόνο χώρες της Ευρώπης, αλλά και όλου του κόσμου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Υπηρεσίες υγείας
Ιατρική - πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
Ελλαδα, Τεχνολογία, Ευρώπη, Υγεία
Περιγραφή:
37 σ.,εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

PetrosPanagiotarakos.pdf

1 MB