Σύστημα Διαχείρισης Στόλου Σχολικών Λεωφορείων

Πτυχιακή Εργασία 24387 21 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύστημα Διαχείρισης Στόλου Σχολικών Λεωφορείων
Συγγραφέας:
Σπανέας, Στέφανος, Μιχαήλ
Επιβλέπων καθηγητής:
Δημητρακόπουλος, Γεώργιος
Περίληψη:
Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει στην τεχνολογία της τηλεματικής, των ευφυών συστημάτων μεταφοράς, της διαχείρισης στόλου και πραγματεύεται ένα σύστημα διαχείρισης στόλου σχολικών λεωφορείων που θα αναπτυχθεί και μέσω εφαρμογής android. Επειδή αυτή η εφαρμογή είναι αρκετά πρωτότυπη και ειδικά στην Ελλάδα δεν βρίσκεται σε ευρεία χρήση, η έρευνα που θα πραγματοποιηθεί παρακάτω βασίζεται σε γενικότερους εμπορικούς τομείς των Ευφυών Συστημάτων Μεταφοράς και Διαχείρισης Στόλου. Ωστόσο η ιδέα, η τεχνολογία και η χρήση τους είναι ακριβώς η ίδια που επιθυμείται να επιτευχθεί και σε αυτήν την εφαρμογή. Σαφώς και θα ερευνηθούν πολλές καινοτομίες και συστήματα που είναι δύσκολο να
πραγματοποιηθούν από αυτήν εδώ την εργασία, θα καλυφθούν όμως στην θεωρητική έρευνα για ακαδημαϊκούς σκοπούς αλλά και για καταχώρηση μελλοντικών στόχων βελτίωσης της εφαρμογής.

Οι γενικότεροι εμπορικοί τομείς που αναφέρθηκαν πριν είναι αστικά λεωφορεία, νταλίκες και γενικά οχήματα που ελέγχονται από τις πιο γνωστές εταιρείες στο χώρο, όπως η SWARCO HELLAS, η InfoTrip, Flash, PowerFleet, Frotcom κ.α. Θα αναλυθούν τα επιμέρους υποσυστήματα, ο απαραίτητος εξοπλισμός και οι προδιαγραφές των αναφερθέντων συστημάτων πληροφόρησης, το κέντρο ελέγχου όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις με σκοπό την αξιόπιστη και εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο σύστημα χ`και τα οφέλη που προκύπτουν.

Τέλος θα εξεταστεί και ο τομέας διαχείρισης στόλου (fleet management) όπου χρησιμοποιείται από διάφορες εταιρείες ανά τον κόσμο με ειδίκευση στις μεταφορές με διάφορα μέσα και ως στόχο έχουν να ελαχιστοποιήσουν το ρίσκο επένδυσης των οχημάτων, να μειώσουν τα γενικά κόστη λειτουργίας, να αυξηθεί η ασφάλεια και να γίνουν πιο φιλικές στο περιβάλλον.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Εφαρμογές, εργαλεία, κλπ.
Λέξεις-κλειδιά:
Εφαρμογή, Διαχείριση στόλου, Ευφυή συστήματα μεταφορών, Τηλεματική
Περιγραφή:
103 σ.,εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

StefanosSpaneas.pdf

3 MB