Ψηφιακό Μάρκετινγκ στα πλαίσια της Υγείας. Μελέτη περίπτωσης: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ)

Πτυχιακή Εργασία 23895 61 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψηφιακό Μάρκετινγκ στα πλαίσια της Υγείας. Μελέτη περίπτωσης: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ)
Συγγραφέας:
Παντός, Θωμάς, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μιχαλακέλης, Χρήστος
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία μελετά τις στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ, με συγκεκριμένη εστίαση στο μη κερδοσκοπικό μάρκετινγκ, εξετάζοντας την περίπτωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και την κάλυψη των αναγκών για εκτεταμένη ενημέρωση σχετικά με θέματα υγείας λόγω κορονοϊού.
Πραγματοποιείται εκτενής μελέτη των στρατηγικών ψηφιακού μάρκετινγκ, με εκκίνηση την ανάλυση της κατάστασης, την πρόσβαση σε περιεχόμενο και τα κανάλια διοχέτευσης του κοινού. Στην πορεία αναλύονται οι διαφορετικοί τύποι μάρκετινγκ, οι πλατφόρμες και τα μέσα που χρησιμοποιούνται, καθώς και η ανάλυση των στοιχείων απήχησης. Στη συνέχεια αναλύεται η στρατηγική επικοινωνίας του Π.Ο.Υ. και παρουσιάζονται οι πρακτικές, τα μέσα και τα εργαλεία που εφαρμόζει για την προαγωγή της υγείας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-10-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Δημόσια υγεία
Υγειονομικές υπηρεσίες
Λέξεις-κλειδιά:
κορονοϊός, στρατηγικές επικοινωνίας, παγκόσμιος οργανισμός υγείας, ψηφιακό μάρκετινγκ
Περιγραφή:
98 σ.,εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ThomasPantos.pdf

5 MB