Επίπεδα προϊόντων προχωρημένης οξείδωσης πρωτεϊνών στον ορό ασθενών με νόσο του Crohn

Μεταπτυχιακή Εργασία 23768 126 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίπεδα προϊόντων προχωρημένης οξείδωσης πρωτεϊνών στον ορό ασθενών με νόσο του Crohn
Συγγραφέας:
Καλάκος, Νικόλαος, Ιωάννης
Επιβλέπων καθηγητής:
Παπανικολάου, Γεώργιος
Περίληψη:
Η νόσος του Crohn (NC), η οποία ανήκει στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, αποτελεί μία άγνωστης αιτιολογίας, πολυπαραγοντική, φλεγμονώδη νόσο του γαστρεντερικού συστήματος με εξάρσεις και υφέσεις. Μπορεί να προσβάλλει οποιοδήποτε σημείο του γαστρεντερικού σωλήνα, από τη στοματική κοιλότητα έως τον πρωκτό και χαρακτηρίζεται από τη διατοιχωματική βλάβη του τοιχώματος του εντέρου με διαστήματα υγιούς ιστού, εξωεντερικές εκδηλώσεις και σοβαρές επιπλοκές.
Μεταξύ των πιθανών μηχανισμών που συμβάλλουν στην παθογένεια της NC περιλαμβάνεται το οξειδωτικό στρες. Τα προϊόντα προχωρημένης οξείδωσης πρωτεϊνών (ΑOPPs) αποτελούν προϊόντα της οξείδωσης των πρωτεϊνών του πλάσματος από την επίδραση του υποχλωριώδους οξέος της μυελοπεροξειδάσης των μακροφάγων σε συνθήκες οξειδωτικού στρες. Έχουν συσχετισθεί με φλεγμονώδεις καταστάσεις, όπως η χρόνια νεφρική νόσος και η καρδιαγγειακή νόσος και χαρακτηρίζονται από προφλεγμονώδεις ιδιότητες οδηγώντας σε ιστικές βλάβες, φλεγμονή των ιστών και επιδείνωση του οξειδωτικού στρες.
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση των επιπέδων των AOPPs στον ορό των ασθενών με NC με τη μέθοδο της ανταγωνιστικού τύπου δοκιµασίας ενζυµο-συζευγµένης ανοσοπροσρόφησης και η διερεύνηση της συσχέτισης των επιπέδων τους με άλλους παράγοντες, όπως το φύλο, την ηλικία, την ενεργότητα και την εντόπιση της νόσου, το κάπνισμα, τους δείκτες οξείδωσης και φλεγμονής.
Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν, ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των επίπέδων των AOPPs του ορού των ασθενών με NC σε έξαρση και σε ύφεση με τους υγιείς εθελοντές. Τα επίπεδα των AOPPs του ορού φαίνεται να σχετίζονται με την ολική αντιοξειδωτική ικανότητα του ορού (r=0.369, p=0.008) και την LDH (-0.322, p=0.027) των ασθενών με NC, το HBI (r=0.420, p=0.037) και την αντιοξειδωτική ικανότητα (r=0.547, p=0.007) του ορού των ασθενών με NC σε ύφεση και οι σχέσεις αυτές ήταν στατιστικά σημαντικές, όταν περιγράφτηκαν με μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης (p<0.05). Τα επιπέδα των AOPPs του ορού συσχετίσθηκαν με την IL-6 (r=-0.277, p=0.047) και τη CRP (r=-0.311, p=0.026) των ασθενών με NC, με τον ΔΜΣ (r=-0.391, p=0.044) των ασθενών με NC σε έξαρση και με το IBDQ (r=-0.397, p=0.049) των ασθενών με NC σε ύφεση. Ωστόσο, έπειτα από εφαρμογή μοντέλων γραμμικής παλινδρόμησης οι παραπάνω σχέσεις χάθηκαν.
Συμπερασματικά, στη συγκεκριμένη μελέτη δεν παρατηρείται αύξηση των επιπέδων των AOPPS στον ορό των ασθενών με NC. Η συσχέτιση των AOPPs του ορού των ασθενών με NC με το χρόνο αντίστασης του ορού, είναι πιθανό να αντανακλά την αυξημένη προσπάθεια του οργανισμού των ασθενών με NC να αυξήσει την αντιοξειδωτική του ικανότητα, ενώ, παράλληλα, μπορεί να οφείλεται στη δράση των οξειδωμένων λιποπρωτεϊνών στα μακροφάγα και πιο συγκεκριμένα, στο μεταγραφικό παράγοντα NF-Κβ. Η σχέση των AOPPs του ορού με τον δείκτη HBI και την LDH αφορά την ενεργότητα της νόσου και την ιστική βλάβη. Η αδυναμία συσχέτισης των ΑOPPs του ορού των ασθενών με NC με άλλες μεταβλητές, καθιστά αναγκαία την διενέργεια περισσότερων μελετών για την ερμηνεία του ρόλου των AOPPs τους στη NC.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-10-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Νόσος του Crohn
Πρωτεΐνες στην ανθρώπινη διατροφή
Λέξεις-κλειδιά:
νόσος κρον, οξειδωτικό στρες, προϊόντα προχωρημένης οξείδωσης πρωτεϊνών, Ιδιοπαθής Φλεγμονώδης Νόσος του Εντέρου
Περιγραφή:
81 σ.,εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

NikolaosKalakos.pdf

1 MB