Λύση του μεταβολικού συνδρόμου έπειτα από μια 6μηνη παρέμβαση στις συνήθειες διατροφής και άσκησης ασθενών με αποφρακτική άπνοια ύπνου

Μεταπτυχιακή Εργασία 23390 47 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λύση του μεταβολικού συνδρόμου έπειτα από μια 6μηνη παρέμβαση στις συνήθειες διατροφής και άσκησης ασθενών με αποφρακτική άπνοια ύπνου
Συγγραφέας:
Καλογερά, Αντωνία, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Κοντογιάννη, Μερόπη
Περίληψη:
Εισαγωγή: Το σύνδρομο αποφρακτικών απνοιών/υποπνοιών στον ύπνο (ΣΑΑΥΥ) είναι η πιο συχνή σχετιζόμενη με τον ύπνο αναπνευστική διαταραχή και θεωρείται εκδήλωση του μεταβολικού συνδρόμου (ΜΣ) στο αναπνευστικό σύστημα υπέρβαρων ατόμων. Θεραπεία εκλογής για τη διαχείριση του ΣΑΑΥΥ είναι η χορήγηση συνεχούς θετικής πίεσης στους αεραγωγούς (CPAP), η οποία ωστόσο έχει αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητα στη βελτίωση του καρδιομεταβολικού προφίλ των ασθενών.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να αξιολογήσει τα πιθανά οφέλη μιας εξάμηνης παρέμβασης, βασιζόμενης στην απώλεια βάρους μέσω του Μεσογειακού προτύπου διατροφής (ΜΔ) ή τρόπου ζωής (ΜΤΖ), στην παρουσία του ΜΣ και των συνιστωσών του σε ασθενείς με ΣΑΑΥΥ.
Μεθοδολογία: Η παρούσα μελέτη ήταν μια εξάμηνη τυχαιοποιημένη, μονά τυφλή και ελεγχόμενη κλινική δοκιμή. Συμμετείχαν υπέρβαροι ασθενείς με ΣΑΑΥΥ (180 άτομα), οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν στην ΟΕ (69 άτομα) (λήψη CPAP), στην ΟΜΔ (59 άτομα) (λήψη CPAP και απώλεια βάρους μέσω ΜΔ) και στην ομάδα ΜΤΖ (59 άτομα) (λήψη CPAP και απώλεια βάρους μέσω ΜΔ και άσκησης). Στο σύνολο του δείγματος, τόσο κατά την ένταξη όσο και στο τέλος της 6μηνης μελέτης, πραγματοποιήθηκε πολυυπνογραφία, μέτρηση ανθρωπομετρικών παραμέτρων, αξιολόγηση των συνηθειών του τρόπου ζωής, μέτρηση αρτηριακής πίεσης και βιοχημικών δεικτών (δείκτες μεταβολισμού γλυκόζης και λιπιδαιμικού προφίλ), και εκτιμήθηκε η παρουσία του ΜΣ και των συνιστωσών του.
Αποτελέσματα: Κατά την ένταξη στη μελέτη, οι τρεις ομάδες δε διέφεραν ως προς βασικές ανθρωπομετρικές παραμέτρους και συνήθειες του τρόπου ζωής. Στη σύγκριση μεταξύ των τριών ομάδων, στο τέλος της παρέμβασης, η ΟΜΔ παρουσίασε μεγαλύτερη μείωση στο βάρος και στον ΔΜΣ συγκριτικά με την ΟΕ, καθώς και αύξηση στον δείκτη MedDiet Score (όλα τα p= 0,001). Αντίστοιχα, η ΟΜΤΖ παρουσίασε μεγαλύτερη μείωση στο βάρος, στο ΔΜΣ, στην περιφέρεια μέσης, καθώς και αύξηση στον δείκτη MedDiet Score, στη διάρκεια της άσκησης και στα λεπτά του ύπνου σε σχέση με την ΟΕ (όλα τα p= 0,001). Επιπλέον, μεταξύ των ΟΜΔ και ΟΜΤΖ παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς τη διάρκεια της άσκησης και του ύπνου με τηνΟΜΤΖ να παρουσιάζει μεγαλύτερη αύξηση στην διάρκεια της άσκησης (p= 0,001) και των λεπτών του ύπνου (p= 0,001) αλλά και μείωση των καθιστικών δραστηριοτήτων (p= 0,001). Σχετικά με την παρουσία ΜΣ και τις επιμέρους συνιστώσες του στο τέλος της εξάμηνης παρέμβασης, συγκριτικά με την ΟΕ, η ΟΜΤΖ μείωσε σημαντικά το % ατόμων με μειωμένη HDL χοληστερόλη (p= 0,001), υπέρταση (p= 0,003), καθώς και το % ατόμων με ΜΣ (p= 0,001), μετά από διόρθωση για τις ώρες χρήσης CPAP. Μετά από περαιτέρω διόρθωση για την απώλεια βάρους η επίδραση στην HDL χοληστερόλη παρέμεινε στατιστικά σημαντική (p= 0,03) ενώ παρατηρήθηκε και μία τάση για μειωμένο % του ΜΣ (p= 0,06) Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά ανάμεσα στην ΟΕ και την ΟΜΔ.
Συμπέρασμα: Στην παρούσα μελέτη η εξάμηνη εντατική παρέμβαση απώλειας βάρους παράλληλα με ενίσχυση της προσκόλλησης σε ένα μεσογειακό τρόπο ζωής σε ασθενείς με ΣΑΑΥΥ, κατάφερε να μειώσει το ποσοστό των ασθενών με ΜΣ, να βελτιώσει τον δείκτη AHI, άρα και τη βαρύτητα του ΣΑΑΥΥ– ανεξαρτήτως της συμμόρφωσης στη θεραπεία CPAP.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-01
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Διατροφικές συνήθειες
Διατροφικές έρευνες
Λέξεις-κλειδιά:
Διαιτητικές Συνήθειες, μεσογειακός τρόπος ζωής, μεταβολικό σύνδρομο, αποφρακτική άπνοια ύπνου, μεσογειακή δίαιτα
Περιγραφή:
78 σ.,εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ANTONIAKALOGERA_.pdf

1 MB