Πολιτισμός και Επιχειρηματικότητα: Σχεδιασμός ομοιωμάτων αρχαίων ελληνικών παιχνιδιών στον 21ο αιώνα

Μεταπτυχιακή Εργασία 23326 122 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Πολιτισμός και Επιχειρηματικότητα: Σχεδιασμός ομοιωμάτων αρχαίων ελληνικών παιχνιδιών στον 21ο αιώνα
Συγγραφέας:
Αργυράκη, Αικατερίνη, Στυλιανός
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τον πολιτισμό και συγκεκριμένα τα αρχαία ελληνικά παιχνίδια. Μέσα από βιβλιογραφική και ιστορική ανασκόπηση, έγινε μία προσπάθεια μελέτης και καταγραφής μεγάλου αριθμού αρχαίων ελληνικών παιχνιδιών. Διερευνήθηκε ο ρόλος των παιχνιδιών ως μέρος του ανθρώπινου πολιτισμού και αναλύθηκε ο ρόλος τους στην καθημερινή ζωή της ελληνικής αρχαιότητας. Επίσης μελετήθηκε η προέλευση των παιχνιδιών, η σημασία τους στην παιδεία, την κοινωνική και την θρησκευτική ζωή και διαπιστώθηκε η ποικιλία και η διαχρονικότητά τους.
Το δεύτερο μέρος της εργασίας αναφέρεται στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Με αφορμή τα αρχαία ελληνικά παιχνίδια, γίνεται μία απόπειρα δημιουργίας ενός επιχειρηματικού σχεδίου για την εμπορική και εκπαιδευτική αξιοποίηση των αρχαίων ελληνικών παιχνιδιών. Από τα παιχνίδια που περιγράφηκαν στο πρώτο κομμάτι της εργασίας, επιλέχθηκαν οχτώ τα οποία αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τον σχεδιασμό ομοιωμάτων σε μία σύγχρονη επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα το επιχειρηματικό μας πλάνο αφορά μία νεοφυή ομόρρυθμη εταιρεία, την Playgreektoys η οποία με τη βοήθεια της τεχνολογίας του 3D printing σχεδιάζει σύγχρονα εκπαιδευτικά παιχνίδια εμπνευσμένα από την ελληνική αρχαιότητα. Η εταιρεία στοχεύει στην εμπορική αξιοποίηση του παιχνιδιού αλλά και στην εκπαιδευτική σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά προγράμματα.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μέσα από τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού πλάνου που συνδυάζει τον πολιτισμό με την επιχειρηματικότητα, να προτείνει ιδέες για την αξιοποίηση των αρχαίων ελληνικών παιχνιδιών στο σήμερα και να αποτελέσει ένα βιώσιμο αναπτυξιακό παράδειγμα για τη χώρα μας.
Λέξεις-κλειδιά: αρχαία ελληνικά παιχνίδια, πολιτισμός, επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικό πλάνο, 3D printing
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-05-08
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Επιχειρηματικότητα - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Μάρκετινγκ, πολιτιστικός τουρισμός, Εκπαίδευση
Περιγραφή:
101 σ.,εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AikateriniArgyraki.pdf

1 MB