Η ανάπτυξη του τουρισμού στα Μαστοροχώρια: η άποψη των ιθύνοντων και των τουριστών

Μεταπτυχιακή Εργασία 22892 137 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ανάπτυξη του τουρισμού στα Μαστοροχώρια: η άποψη των ιθύνοντων και των τουριστών
Συγγραφέας:
Γιμούκη, Ελένη, Σταύρος
Επιβλέπων καθηγητής:
Barbas-Gravari, Maria
Περίληψη:
Η ακόλουθη έρευνα εξετάζει τον τουριστικό τομέα σε ένα σύμπλεγμα χωριών στην περιοχή των Ιωαννίνων: τα Μαστοροχωρίων που ανήκουν στον Δήμο Κόνιτσας.
Η υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με αυτό το θέμα είναι περιορισμένη εξαιτίας του ότι η ανάπτυξη του τουρισμού στα Μαστοροχώρια έχει καθυστερήσει σε σχέση με άλλα μέρη της περιοχής, όπως το χωριό Μέτσοβο. Γι' αυτό το λόγο, οι βιβιλιογραφικές πηγές της έρευνας είναι τουριστικοί οδηγοί, κάποια ιστορικά βιβλία που αφορούν στην παράδοση κάθε χωριού και κάποια βιβλία και έρευνες του Καθηγητή της Ελληνικής Λαογραφίας Βασίλη Νιτσιάκου.
Ο κύριος σκοπός αυτής της έρευνας είναι η κατανόηση και η ανάλυση των αιτιών για τις οποίες ένας τόπος πλούσιος σε φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους δεν έχει αναπτύξει ακόμα τον τουριστικό τομέα.
Για να απαντηθεί αυτή η ερώτηση είναι πολύ σημαντική όχι μόνο η βιβλιογραφική ανασκόπηση αλλά ακόμα η επίσκεψη στα χωριά για την παρατήρηση του πώς οι άνθρωποι δουλεύουν στον τουρισμό και η συνομιλία με τη μορφή συνεντεύξεων τόσο με τους ιθύνοντες όσο και με τους τουρίστες σχετικά με αυτό το ζήτημα, καθώς και η συλλογή φωτογραφιών της περιοχής.
Ως αποτέλεσμα, αυτή η διατριβή επιλέγει μια ποιοτική μεθοδολογία η οποία βασίζεται στις συνεντεύξεις. Διαφορετικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με τους ιθύνοντες και τους τουρίστες. Η εργασία περιλαμβάνει επίσης ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και φωτογραφική ανάλυση.
Μετά τις συνεντεύξεις, τα βασικά συμπεράσματα σχετικά με την καθυστέρηση της ανάπτυξης του τουρισμού στην περιοχή από την άποψη των ιθύνοντων ήταν η έλλειψη υποδομής, η ελλιπής διαφήμιση και η έλλειψη γνώσεων σχετικά με το θέμα του τουρισμού. Όσον αφορά την άποψη των τουριστών, οι περισσότεροι υπογράμμισαν το κακό οδικό δίκτυο και, σε πολλές περιπτώσεις, το γεγονός ότι ορισμένα από τα μουσεία ήταν κλειστά. Όλα αυτά τα δεδομένα θα παρουσιαστούν σε ανάλυση SWOT για την καλύτερη κατανόηση των δυνατών σημείων του προορισμού, των αδυναμιών, των ευκαιριών καθώς και των απειλών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-02-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Αγγλικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Τουρισμός - Ελλάδα
Αειφορικός τουρισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Τουρισμός, Αειφόρος Ανάπτυξη, τουριστικό μάνατζμεντ, Εναλλακτικός τουρισμός, Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
Περιγραφή:
105 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ELENIGIMOUKI.pdf

4 MB