Βιώσιμη διατροφή και προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή οικογενειών με παιδιά 6-12 ετών

Μεταπτυχιακή Εργασία 21881
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιώσιμη διατροφή και προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή οικογενειών με παιδιά 6-12 ετών
Συγγραφέας:
Μπάρκα, Βιολέτα, Μιχάλης
Επιβλέπων καθηγητής:
Κωσταρέλη Βασιλική
Περίληψη:
Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση των διατροφικών και συμπεριφοριστικών συνηθειών που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα , οικογενειών με παιδιά ηλικίας Δημοτικού σχολείου, ήτοι 6-12 ετών, κατοίκων μιας ημιαστικής περιοχής στο ευρύτερο λεκανοπέδιο της Αττικής.Μεθοδολογία : Εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) γονείς μαθητών δημοτικού σχολείου ηλικίας 6 ως 12 ετών , έλαβαν μέρος στην έρευνα. Οι συμμετέχοντες διαμένουν σε ημιαστική περιοχή της Αθήνας σύμφωνα με τα κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία. Οι γονείς συμπλήρωσαν ένα ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο με γενικές ερωτήσεις, που αφορούσαν τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά τους, τις διατροφικές συνήθειες, τη συχνότητα κατανάλωσης τροφίμων και τη διατροφική συμπεριφορά τους, ερωτήσεις φυσικής δραστηριότητας καθώς και το ερωτηματολόγιο προσκόλλησης στη Μεσογειακή Διατροφή (KidMed), το οποίο αξιολογεί το βαθμό τήρησης της ΜΔ (Μεσογειακή Διατροφή) .Αποτελέσματα : Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι οι διατροφικές συνήθειες των μαθητών κατατάσσουν την πλειοψηφία αυτών στη χαμηλή ποιότητα διατροφής και πολύ μικρό ποσοστό (10,80%) στην υψηλή ποιότητα (KIDMED).Μετά τον υπολογισμό του Δείκτη Μάζας Σώματος, διαπιστώθηκε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών έχει κανονικό βάρος ενώ μικρό ποσοστό είναι οι υπέρβαροι , μόλις 12,20% και εξίσου μικρό είναι το ποσοστό των ελλιποβαρών ,13% . Μηδενικό ήταν το ποσοστό των παχύσαρκων μαθητών.Συμπεράσματα : Συμπερασματικά, φάνηκε να υπάρχει χαμηλή προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Kidmed . Σύμφωνα με τις μερίδες που επιτάσσει η Μεσογειακή διατροφή, η κατανάλωση των εποχιακών φρούτων και λαχανικών είναι χαμηλή.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-05-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Μεσογειακή δίαιτα
Διατροφή - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
συμμόρφωση, επίπτωση, Υγεία
Περιγραφή:
66 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

VioletaBarka.pdf

1 MB