Μελέτη των απόψεων των Ελλήνων καταναλωτών ως προς την ανταποδοτική ανακύκλωση

Μεταπτυχιακή Εργασία 21831
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη των απόψεων των Ελλήνων καταναλωτών ως προς την ανταποδοτική ανακύκλωση
Συγγραφέας:
Ραφαηλίδου, Μαρία, Ανδρέας
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Καθώς ζούμε σε μια εποχή όπου ο όγκος των απορριμμάτων βαίνει σε υψηλά επίπεδα και με προφανείς τις συνέπειες σε όλα τα οικοσυστήματα, αλλά και στην υγεία των ανθρώπων τίθεται το ζήτημα της υπεύθυνης συμπεριφοράς κάθε οικονομικού δρώντα, «μεγάλου» και «μικρού». Δεδομένου ότι οι κοινωνίες αποτελούνται από πολλά μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων όπως π.χ. η οικογένεια και οι παρέες, η μελέτη των παραγόντων που διέπουν την ατομική συνήθεια της ανακύκλωσης των απορριμμάτων είναι επιτακτική για να κατανοήσουμε την συμπεριφορά ως προς την ανακύκλωση και να επιλύσουμε τις προβληματικές πτυχές.

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί να εντοπίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά των καταναλωτών ως προς την ανακύκλωση των οικιακών ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και ιδιαίτερα της επίδρασης των οικονομικών κινήτρων. Μελετήθηκαν οι δημογραφικοί παράγοντες, ο βαθμός πληροφόρησης και τα κίνητρα, όπως τα αντιλαμβάνονται οι ερωτώμενοι και η συχνότητα ανακύκλωσης.

Προς εκπόνηση της παρούσας μελέτης, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο του δομημένου ερωτηματολογίου το οποίο σχεδιάσθηκε βάσει της βιβλιογραφίας και διανεμήθηκε σε δημόσιους χώρους και στο διαδίκτυο, συμπληρώνοντας 210 απαντήσεις. Τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης έδειξαν ότι το πιο σημαντικό στατιστικά ρόλο στην συμπεριφορά ως προς την ανακύκλωση έπαιξε ο αριθμός των μελών του νοικοκυριού και σε μικρότερο βαθμό η ηλικία και η ενημέρωση. Τέλος, η διαφάνεια και η ενημέρωση ξεχώρισαν ως οι πιο επιθυμητές «ανταμοιβές» για την ανακύκλωση φανερώνοντας ότι αυτοί οι παράγοντες θα πολλαπλασίαζαν την αποτελεσματικότητα κάθε συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Με άλλα λόγια οι άνθρωποι θέλουν να αισθάνονται ότι η προσπάθειά τους έχει κάποιο αποτέλεσμα και ότι η πολιτεία και οι οργανισμοί δρουν με διαφάνεια και αφοσιωμένα στον σκοπό τους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Λοιπά Θέματα:
Καταναλωτές - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
κίνητρα, συμπεριφορά καταναλωτή, Ανακύκλωση, ανταποδοτική ανακύκλωση
Περιγραφή:
73 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MariaRafailidou.pdf

1 MB