Εκτίμηση των εκπομπών ισοδυνάμων CO2 από τη διατροφή των Ελλήνων καταναλωτών για το έτος 2004

Μεταπτυχιακή Εργασία 2151
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση των εκπομπών ισοδυνάμων CO2 από τη διατροφή των Ελλήνων καταναλωτών για το έτος 2004
Συγγραφέας:
Αναγνωστόπουλος, Κωνσταντίνος
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Το παγκόσμιο ερευνητικό ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, στις πρωταρχικές αιτίες που προκαλούν αυξημένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την επακόλουθη εντεινόμενη κλιματική αλλαγή. Ένας τομέας ανθρώπινης δραστηριότητας που μελετάται, ιδιαίτερα, τα τελευταία χρόνια για τη συνεισφορά του στην κλιματική αλλαγή, είναι αυτός της ανθρώπινης διατροφής.
Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αποτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος της διατροφής των Ελλήνων καταναλωτών για το έτος 2004 και η μελέτη της επίδρασης τριών διαφορετικών σεναρίων διατροφής στη βελτίωση αυτού του ανθρακικού αποτυπώματος.
Οι κατά κεφαλήν καταναλώσεις τροφίμων στην Ελλάδα αντλήθηκαν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αφορούν το έτος 2004. Τα αποτυπώματα άνθρακα συγκεντρώθηκαν από τη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα στοιχεία για τον Ελλαδικό χώρο. Έγιναν παραδοχές, που επιτρέπουν την αντιστοίχηση των στοιχείων κατανάλωσης τροφίμων στην Ελλάδα με τις κατηγορίες τροφίμων για τις οποίες υπάρχει διαθέσιμο το ανάλογο αποτύπωμα άνθρακα. Στη συνέχεια, διατυπώθηκαν τέσσερα σενάρια, το μηδενικό και τρία εναλλακτικά, και υπολογίστηκαν οι εκπομπές ισοδυνάμων CO2 για κάθε ένα από αυτά. Τα εναλλακτικά σενάρια αποσκοπούν, μέσω της υποκατάστασης συγκεκριμένων τροφίμων, στη μελέτη της μείωσης των εκπομπών ισοδυνάμων CO2 που προκλήθηκε από τη διατροφή του Ελλαδικού πληθυσμού το έτος 2004.
Το πρώτο εναλλακτικό σενάριο αφορά την αντικατάσταση της συμβατικής δίαιτας από λακτο-ωο-χορτοφαγία. Βρέθηκε ότι οι εκπομπές μειώνονται κατά 48%. Το δεύτερο εναλλακτικό σενάριο πραγματεύεται την αντικατάσταση του βοδινού κρέατος από χοιρινό και κοτόπουλο, με τη μείωση των εκπομπών να φτάνει το 40%. Τέλος, το τρίτο σενάριο αναφέρεται στην αντικατάσταση του ρυζιού από πατάτες με το αποτύπωμα άνθρακα να μειώνεται μόλις κατά 1%.
Ως βασικό συμπέρασμα της εργασίας προκύπτει ότι η Ελλάδα έχει το περιθώριο να μειώσει το ανθρακικό αποτύπωμα που σχετίζεται με τη διατροφή του πληθυσμού της μέσω της αλλαγής των διατροφικών συνηθειών, της βελτίωσης των δεδομένων σε παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας και της βελτιστοποίησης των διαχειριστικών μεθόδων του κύκλου ζωής των τροφίμων της. Η όποια μετάβαση, όμως, από το ένα διατροφικό μοντέλο στο επόμενο πρέπει να γίνει σταδιακά και ομαλά, να διακατέχεται από ρεαλισμό και να συμβαδίζει με τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας και του κάθε κατοίκου της.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-08-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Περιβαλλοντική προστασία
Λοιπά Θέματα:
Φαινόμενο θερμοκηπίου, Ατμοσφαιρικό - Περιβαλλοντικές απόψεις
Κλιματικές μεταβολές
Διοξείδιο του άνθρακα - Περιβαλλοντικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
Ανθρώπινες εκπομπές CO2, διοξείδιο του άνθρακα, τροφή, διατροφή, φαινόμενο του θερμοκηπίου
Περιγραφή:
177 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0