Δείκτες διατροφής και άσκησης σε σχέση με τα επίπεδα αρτηριακής πίεσης σε οικογένειες υψηλού κινδύνου για διαβήτη τύπου 2 στην Ευρώπη

Μεταπτυχιακή Εργασία 21471
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δείκτες διατροφής και άσκησης σε σχέση με τα επίπεδα αρτηριακής πίεσης σε οικογένειες υψηλού κινδύνου για διαβήτη τύπου 2 στην Ευρώπη
Συγγραφέας:
Μπασδέκη, Ειρήνη, Δημήτριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Καλιώρα, Ανδριάνα
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η υπέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) αποτελούν δύο από τα κυριότερα προβλήματα υγείας παγκοσμίως, τα οποία είναι αλληλένδετα, καθώς οι υπερτασικοί ενήλικες έχουν υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης ΣΔ2. Πολλές συμπεριφορές διατροφής και φυσικής δραστηριότητας συνδέονται ξεχωριστά με την υπέρταση ή το διαβήτη. Ωστόσο, η υπάρχουσα γνώση για αυτές τις συμπεριφορές σε σχέση με την υπέρταση σε ενήλικες υψηλού κινδύνου για ΣΔ2 είναι ελάχιστη.
Σκοπός: Η διερεύνηση της ύπαρξης πιθανών συσχετίσεων μεταξύ των διατροφικών συνηθειών και των δεικτών φυσικής δραστηριότητας με τα επίπεδα αρτηριακής πίεσης και την ύπαρξη υπέρτασης, σε ένα μεγάλο δείγμα ενηλίκων υψηλού κινδύνου για ΣΔ2, από 6 ευρωπαϊκές χώρες.
Μεθοδολογία: Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τα συγχρονικά δεδομένα της μελέτης Feel4Diabetes. Συμμετείχαν 2500 άτομα από 6 ευρωπαϊκές χώρες. Η συστολική (ΣΠ), η διαστολική (ΔΠ) καθώς και η ύπαρξη υπέρτασης μετρήθηκαν και αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τις τελευταίες Ευρωπαϊκές οδηγίες. Επιπλέον, έγιναν ανθρωπομετρικές μετρήσεις, αξιολόγηση συμπεριφορών διατροφής και άσκησης και εξετάσεις αίματος, μέσω τυποποιημένων διαδικασιών, σταθμισμένου εξοπλισμού και επικυρωμένων ερωτηματολογίων. Η στατιστική ανάλυση διεξήχθη σε ομάδες υψηλού και χαμηλού κινδύνου, καθώς επίσης έγινε διαχωρισμός ανάλογα με την ηλικία, την περιοχή και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση.
Αποτελέσματα: Από τους 2500 συμμετέχοντες, οι 1550 χαρακτηρίστηκαν ως χαμηλού κινδύνου (FINDRISC<12) και οι 890 ως υψηλού κινδύνου (FINDRISC>12). Ο ΔΜΣ ήταν ο κύριος παράγοντας που συνδέθηκε ανεξάρτητα με την ύπαρξη αυξημένης ΣΠ, ΔΠ και υπέρτασης, σε ομάδες υψηλού, αλλά και χαμηλού κινδύνου. Στην ομάδα χαμηλού κινδύνου, η υψηλή πρόσληψη μπύρας, μηλίτη, οινοπνευματωδών ποτών και χαμηλής κατανάλωσης οσπρίων συνδέθηκε θετικά με τη ΣΠ, τη ΔΠ και την ύπαρξη υπέρτασης. Στην ομάδα υψηλού κινδύνου, η χαμηλή κατανάλωση οσπρίων και η υψηλή πρόσληψη οινοπνευματωδών ποτών συνδέθηκαν θετικά με τη ΣΠ και τη ΔΠ, ενώ η υψηλή πρόσληψη οινοπνευματωδών συνδέθηκε επίσης θετικά με την ύπαρξη υπέρτασης. Η σωματική δραστηριότητα δεν συσχετίστηκε σημαντικά με καμία από τις παραμέτρους που μελετήθηκαν στο παρόν δείγμα.
Συμπέρασμα: Η αυξημένη κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, η χαμηλή κατανάλωση οσπρίων και ο ΔΜΣ αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες που συνδέονται θετικά με τη ΣΠ, τη ΔΠ και την ύπαρξη υπέρτασης σε ενήλικες υψηλού κινδύνου για ΣΔ2. Τα μελλοντικά προγράμματα πρόληψης θα πρέπει να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν έγκαιρα αυτές τις συμπεριφορές ώστε να υπάρχει πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου για ΣΔ2.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Αγγλικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Διατροφικές συνήθειες
Υπέρταση - Διαιτολογικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
διατροφικές συμπεριφορές, υπέρταση, Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2,φυσική δραστηριότητα
Περιγραφή:
43 σ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EiriniBasdeki.pdf

1 MB