Μεταβολικό προφίλ κοπράνων σε ασθενείς με ΙΦΝΕ πριν και μετά από παρέμβαση με μαστίχα Χίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 21166
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μεταβολικό προφίλ κοπράνων σε ασθενείς με ΙΦΝΕ πριν και μετά από παρέμβαση με μαστίχα Χίου
Συγγραφέας:
Δημητροπούλου, Ειρήνη, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Καλιώρα, Ανδριάνα
Περίληψη:
Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ) αποτελούν μια χρόνια υποτροπιάζουσα φλεγμονώδη διαταραχή του γαστρεντερικού σωλήνα τόσο με εντερικές όσο και με εξωεντερικές εκδηλώσεις. Περιλαμβάνουν τη νόσο Crohn και την ελκώδη κολίτιδα. Η αιτιολογία παραμένει άγνωστη θεωρώντας την ένα πολυπαραγοντικό νόσημα με περιβαλλοντικούς, γενετικούς, ανοσολογικούς και μικροβιακούς παράγοντες να συμβάλλουν στην αιτιοπαθογένεια της. Η αντιμετώπιση των εξάρσεων και η διατήρηση της ύφεσης απαιτούν φαρμακευτική αγωγή, ωστόσο η επιστημονική κοινότητα λόγω των παρενεργειών, της δυσκολίας συμμόρφωσης των ασθενών, της χρόνιας χρήσης φαρμακευτικών σκευασμάτων και της συχνής υποτροπής της νόσου αναζητά φυσικά προϊόντα με αντιφλεγμονώδη δράση ώστε να καλύψει αυτό το κενό.
Η Μαστίχα Χίου αποτελεί μια φυσική αρωματική ρητίνη που εκκρίνεται από τον κορμό και τα κλαδιά του μαστιχόδεντρου (Pistacia lentiscus var Chia). Είναι πλούσια σε φαινολικές και τερπενοειδείς ενώσεις που της προσδίδουν ευεργετικές ιδιότητες (αντιοξειδωτικές, αντιφλεγονώδεις και αντιμικροβιακές).
Η παρούσα διατριβή αφορά την διερεύνηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διατροφικού συμπληρώματος Μαστίχας Χίου στο μεταβολικό προφίλ 128 ενήλικων ασθενών με ΙΦΝΕ (εκ των οποίων 60 ασθενείς με ενεργή νόσο και 68 σε ύφεση) με τη χρήση μεταβολομικής.
Πρόκειται για μια διπλά τυφλή τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη στην οποία οι ασθενείς λάμβαναν δια στόματος είτε διατροφικό συμπλήρωμα Μαστίχας Χίου είτε εικονικό σκεύασμα. Η παρέμβαση με ταμπλέτες Μαστίχας Χίου διήρκεσε 3 μήνες σε ασθενείς με ενεργή νόσο και 6 μήνες σε ασθενείς σε ύφεση, ενώ η πρόσληψή τους ήταν καθημερινή.
Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, προέκυψε ότι η λήψη μαστίχας Χίου στα επίπεδα που χορηγήθηκε κατά την κλινική παρέμβαση, είχε επίδραση στο μεταβολικό προφίλ ασθενών με ΙΦΝΕ μόνο στην ομάδα που αφορούσε ασθενείς σε ύφεση.
Αυξημένα επίπεδα θρυπτοφάνης και ιππουρικού οξέος υποδεικνύουν την επαναφορά του μεταβολισμού σε φυσιολογικά επίπεδα που πιθανώς σχετίζεται με περαιτέρω ύφεση των ΙΦΝΕ και μπορούν εν μέρει να συνδεθούν με τα φυτοχημικά συστατικά της μαστίχας.
Το γεγονός αυτό αιτιολογείται σύμφωνα με το σχεδιασμό της μελέτης καθώς οι ασθενείς που βρίσκονται σε έξαρση πριν την παρέμβαση, έλαβαν το σκεύασμα για το μισό χρονικό διάστημα σε σχέση με αυτούς που βρίσκονται σε ύφεση, δηλαδή για 3 μήνες έναντι 6 μηνών.
Συμπερασματικά τα ευρήματα της παρούσας μελέτης αποδεικνύουν τη θετική επίδραση της μαστίχας στο μεταβολικό αποτύπωμα των κοπράνων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-03
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Μαστίχα Χίου - Διαιτολογικές απόψεις
Κλινική διατροφή
Λέξεις-κλειδιά:
κλινική δοκιμή, μεταβολομική, ΙΦΝΕ, Μαστίχα Χίου,κόπρανα
Περιγραφή:
160 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EiriniDimitropoulou.pdf

4 MB