Μια μικροοικονομική ανάλυση στη κουλτούρα ασφάλειας. Μελέτη περίπτωσης: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Μεταπτυχιακή Εργασία 20429
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μια μικροοικονομική ανάλυση στη κουλτούρα ασφάλειας. Μελέτη περίπτωσης: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Συγγραφέας:
Κάβουρας, Σωτήριος Σ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Θεοδωροπούλου, Ελένη
Περίληψη:
Κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η Yγεία και Aσφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) κατόρθωσε να βρεθεί, ως όφειλε εξάλλου, στο επίκεντρο θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία καθώς θεωρείται πολύ σημαντική για τη γενικότερη οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει εργασιακός χώρος που να μην ελλοχεύουν μικροί ή/και μεγαλύτεροι κίνδυνοι, η ΥΑΕ δεν αποτελεί απλώς ηθική και νομική υποχρέωση αλλά πολλαπλασιαστή ισχύος για κάθε κοινωνία που επιθυμεί να διατηρεί υψηλό το βιοτικό της επίπεδο. Ένας μη ασφαλής χώρος εργασίας, δεν είναι μόνο αντιπαραγωγικός αλλά κοστίζει και πολλά χρήματα. Τουναντίον, η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Σε αυτή τη βάση, ουδείς μπορεί να διαφωνήσει ότι τα τελευταία χρόνια παρά τις δικαιολογημένες σε πολλές περιπτώσεις ενστάσεις το επιστημονικό ενδιαφέρον έχει στραφεί και στην οικονομική διάσταση της ΥΑΕ.

Έναυσμα για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί το παράδοξο φαινόμενο οι νέοι εργαζόμενοι συχνά να συγχέουν τον επαγγελματισμό με την αναιτιολόγητη έκθεση στον κίνδυνο. Μεταξύ άλλων παραγόντων που σχετίζονται με τον κίνδυνο κυρίως σε αυτή την ηλικιακή ομάδα περιλαμβάνονται: ανεπαρκής κατάρτιση, άγνοια της κείμενης νομοθεσίας, μη έκφραση γνώμης για τη λήψη διορθωτικών μέτρων λόγω έλλειψης αυτοπεποίθησης. Ενδέχεται δε να εκτεθούν σε κακές συνθήκες εργασίας οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη επαγγελματικών ασθενειών ενόσω ακόμη είναι νέοι ή στη μετέπειτα ζωή τους. Στο πλαίσιο αυτό, η ανώτατη εκπαίδευση και γενικότερα η ακαδημαϊκή κοινότητα έχουν την ικανότητα να ενεργήσουν ως καταλύτες ενθαρρύνοντας τον διάλογο για την προαγωγή κουλτούρα ασφάλειας. Ωστόσο, ουδείς μπορεί να διαφωνήσει ότι προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο απαιτείται να αντιμετωπιστούν σημαντικές προκλήσεις με σημαντικότερη ότι η έννοια του κινδύνου και της ΥΑΕ δεν αντιμετωπίζεται σαν ακαδημαϊκός όρος.

Σε σύνδεση με τα παραπάνω σκοπός της παρούσας έρευνας δεν είναι άλλος από το να μελετήσει, απαντώντας ένα ειδικά διαμορφωμένο για την ΥΑΕ ερωτηματολόγιο, την κουλτούρα ασφάλειας των φοιτητών –προπτυχιακών και μεταπτυχιακών– του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Συμπληρωματικά και των εργαζόμενων σε αυτό, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. Στόχος της ανάλυσης είναι να αναδείξει εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα πείσουν την διοίκηση του Πανεπιστημίου να επανασχεδιάσει, αν το κρίνει σκόπιμο, την όλη δομή της ΥΑΕ στο Πανεπιστήμιο (π.χ. σύσταση ομάδας ΥΑΕ, διενέργεια σεμιναρίων ή ημερίδων, έκδοση αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού, εισαγωγή μαθημάτων σε προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό επίπεδο, κλπ.).

Εν κατακλείδι, το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 222 άτομα και η ερμηνεία αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού SPSS και τη μέθοδο της λογιστικής παλινδρόμησης. Από τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης είναι εμφανές ότι κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι το ζήτημα της προώθησης της ΥΑΕ θα πρέπει να είναι στις προτεραιότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι πιθανότερο να επιθυμεί να υπάρχει μάθημα που να άπτεται της ΥΑΕ στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος του (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό) και να συμβάλλει στην προσπάθεια του Πανεπιστημίου για περαιτέρω προώθηση της ΥΑΕ. Στον αντίποδα, κάποιος που θα επιθυμούσε να συμμετάσχει σε σεμινάρια ή διαλέξεις σχετικά με την ΥΑΕ είναι λιγότερο πιθανό να επιθυμεί να υπάρχει μάθημα που να άπτεται της ΥΑΕ στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος του (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό) και να συμβάλλει στην προσπάθεια του Πανεπιστημίου για περαιτέρω προώθηση της ΥΑΕ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-06
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Δημόσια υγεία. Υγιεινή. Προληπτική ιατρική
Λοιπά Θέματα:
Δημόσια υγεία
Εκπαίδευση, Ανώτατη - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαίδευση, Υγεία
Περιγραφή:
95 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

SotiriosKavouras.pdf

2 MB