Συσχέτιση δεικτών οξειδωτικού στρες στο ωοθυλακικό υγρό με διατροφικούς δείκτες και παραμέτρους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής: Μελέτη σε δείγμα γυναικών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 20050
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση δεικτών οξειδωτικού στρες στο ωοθυλακικό υγρό με διατροφικούς δείκτες και παραμέτρους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής: Μελέτη σε δείγμα γυναικών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης
Συγγραφέας:
Σατολιά, Σοφία Ε.
Επιβλέπων καθηγητής:
Γιαννακούρης, Ν.
Περίληψη:
Σκοπός: Να αξιολογηθεί η σχέση ανάμεσα σε αντιοξειδωτικούς δείκτες (GPx3 και TAC) σε δείγματα ωοθυλακικού υγρού (ΩΥ) γυναικών που ακολουθούν θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) με διατροφικούς παράγοντες και με την έκβαση της IVF.
Μεθοδολογία: Στη μελέτη συμμετείχαν 86 μη-παχύσαρκες υπογόνιμες γυναίκες (ηλικίας 25-41 ετών), οι οποίες υποβλήθηκαν σε IVF σε μία Κλινική Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Αθήνα, για τις οποίες συλλέχθηκαν δείγματα ΩΥ. Οι συμμετέχουσες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με τον τρόπο ζωής και τα βασικά δημογραφικά-κλινικά χαρακτηριστικά, καθώς και ένα σταθμισμένο ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων. Σε δείγματα ΩΥ που απομονώθηκε από το επικρατούν ωοθυλάκιο κάθε γυναίκας προσδιορίστηκαν η δραστικότητα της GPx3 και η TAC του ΩΥ, και διερευνήθηκε η ύπαρξη διαφορών ανάλογα με τις τελικές εκβάσεις της IVF (κλινική εγκυμοσύνη και ζώσα γέννηση) με τη χρήση παραμετρικών τεστ. Για τις συσχετίσεις μεταξύ της κατανάλωσης ομάδων τροφίμων και των GPx3 και TAC στο ΩΥ χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Spearman rho.
Αποτελέσματα Συγκριτικά με τις γυναίκες που έμειναν έγκυες, σε εκείνες στις οποίες δεν επετεύχθη κλινική εγκυμοσύνη δεν βρέθηκε να διαφέρει η δραστικότητα της GPx3 στο ΩΥ (7.3±3.4 έναντι 7.3±2.9 U/L, p=0.99) καθώς και η TAC του ΩΥ (0.33±0.1 έναντι 0.37±0.1 mMolTrolox, p=0.09). Όπως αναμενόταν, οι GPx3 και TAC συσχετίζονταν σημαντικά και θετικά μεταξύ τους (rho=0.68, p<0.01). Βρέθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης γάλακτος και γιαουρτιού με πλήρη λιπαρά και της δραστικότητας της GPx3 στο ΩΥ (rho= -0.24, p=0.03).Επιπλέον, αντίθετα από ότι ίσως αναμενόταν, η κατανάλωση ελαιόλαδου βρέθηκε να συσχετίζεται αρνητικά με τη δραστικότητα της GPx3 (rho= -0.22, p=0.04), ενώ δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση με την TAC.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-28
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Οξειδωτικό στρες
Γονιμότητα, Ανθρώπινη - Διαιτολογικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
Υπογονιμότητα, εξωσωματική γονιμοποίηση, οξειδωτικό στρες, υπεροξειδάση της γλουταθειόνης, ολική αντιοξειδωτική ικανότητα
Περιγραφή:
72 σ. : πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

SATOLIA_PMSEED_18.pdf

1 MB