Περιβαλλοντική και οικονομική συμπεριφορά των επιχειρήσεων

Πτυχιακή Εργασία 19675
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιβαλλοντική και οικονομική συμπεριφορά των επιχειρήσεων
Συγγραφέας:
Λώλος, Δημήτριος Γ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαρδιανού, Ελένη
Περίληψη:
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει την περιβαλλοντική και οικονομική απόδοση των επιχειρήσεων, και πως αυτές οι δυο αποδόσεις συσχετίζονται. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση από προηγούμενες μελέτες που έγιναν αναφορικά στο συγκεκριμένο θέμα. Σύμφωνα με αυτές τις μελέτες δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε τον Αύγουστο του 2017 σε εργαζόμενους της εταιρείας Πλαστικά Α.Ε . Για την εμπειρική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν υποδείγματα λογιστικών παλινδρομήσεων με σκοπό να εκτιμηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την άποψη του εργατικού δυναμικού της εταιρείας για τον ρόλο της περιβαλλοντικής απόδοσης σε μία επιχείρηση, με την βοήθεια λογιστικής παλινδρόμησης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική πολιτική
Οικονομία
Επιχειρηματικότητα
Λοιπά Θέματα:
Περιβαλλοντική ευθύνη
Επιχειρήσεις - Κοινωνική ευθύνη - Ελλάδα
Επιχειρήσεις - Περιβαλλοντικές απόψεις
Επιχειρήσεις - Οικονομία - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
περιβαλλοντική απόδοση, οικονομική απόδοση, επιχειρήσεις, περιβαλλοντικοί δείκτες, οικονομικοί δείκτες
Περιγραφή:
41 σ. : εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ΛΩΛΟΣ_ΟΟΟ_2017.pdf

1 MB