Τοπική πολιτισμική ανάπτυξη βιώσιμου χαρακτήρα: η περίπτωση του Πνευματικού Κέντρου Μοσχάτου

Μεταπτυχιακή Εργασία 1903 173 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Τοπική πολιτισμική ανάπτυξη βιώσιμου χαρακτήρα: η περίπτωση του Πνευματικού Κέντρου Μοσχάτου
Συγγραφέας:
Μπαγινέτα, Άννα
Επιβλέπων καθηγητής:
Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ.
Περίληψη:
Η ανάπτυξη είναι μια ενιαία κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική διαδικασία που στοχεύει στην ενεργοποίηση των ενδογενών πόρων, μέσων και δυνατοτήτων μιας περιοχής. Ακόμη, είναι γεγονός ότι υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ πολιτισμού και ανάπτυξης. Και τα δύο είναι ποιοτικές και ποσοτικές διαδικασίες και ταυτόχρονα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
Ο πολιτισμός δημιουργεί ένα περιβάλλον συμμετοχής και αναπτύσσει δυναμικές που δεν εξαντλούνται στα πεδία της οικονομικής ζωής. Η συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να δημιουργούν δεσμούς επαφής και επικοινωνίας, δημιουργεί την «αίσθηση του ανήκειν», υπερβαίνει σύνορα και διαχωριστικές γραμμές, αντιμάχεται τον κοινωνικό αποκλεισμό και αποτελεί τον κατάλληλο συνεκτικό ιστό για ισχυρή κοινωνική συνοχή.
Για την επιτυχία της βιώσιμης ανάπτυξης χρειάζεται πρώτιστα η εξασφάλιση μιας κοινωνίας πιο ανθρώπινης και με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, μιας κοινωνίας που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των γενεών που θα ακολουθήσουν. Άλλωστε, όπως έχει αναφερθεί ήδη, ο όρος «βιώσιμη ανάπτυξη» δεν περιλαμβάνει μόνο περιβαλλοντικούς ή οικονομικούς παράγοντες, αλλά και κοινωνικούς και πολιτιστικούς, ενώ η τοπική πολιτιστική ανάπτυξη έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην πολιτιστική ατζέντα πόλεων και περιοχών των ανεπτυγμένων χωρών και κοινωνιών όλου του κόσμου, και ιδίως αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτή η διαπίστωση μπορεί να ειπωθεί ότι συνθέτει την κεντρική ιδέα της παρούσας εργασίας και εμπειρικής μελέτης, καθώς διερευνάται ο βιώσιμος χαρακτήρας της τοπικής πολιτιστικής πολιτικής στο δήμο Μοσχάτου έτσι όπως αυτή εκφράζεται στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, δηλαδή μέσω της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του Πνευματικού Κέντρου του δήμου Μοσχάτου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Λοιπά Θέματα:
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Μοσχάτο
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Μοσχάτο
Πνευματικό Κέντρο Μοσχάτου
Λέξεις-κλειδιά:
Πολιτισμική Πολιτική, Πολιτισμική Δραστηριότητα, Πολιτισμικό Κεφάλαιο, Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη, Πνευματικό Κέντρο Μοσχάτου
Περιγραφή:
316 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, BAGINETA.pdf