Εκτίμηση της Ex Vivo αντιαιμοπεταλιακής δράσης ροφημάτων από ελληνικά βότανα

Μεταπτυχιακή Εργασία 18516 445 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση της Ex Vivo αντιαιμοπεταλιακής δράσης ροφημάτων από ελληνικά βότανα
Συγγραφέας:
Οικονομίδου, Άρτεμις Χριστίνα Ν.
Επιβλέπων καθηγητής:
Νομικός, Τζώρτζης
Περίληψη:
Εισαγωγή
H αυξημένη δραστικότητα των αιμοπεταλίων συμβάλλει στην αθηροθρόμβωση. Τα ροφήματα αυτοφυών αρωματικών φυτών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής διατροφής ενώ περιέχουν πλήθος φυτοχημικών με δυνητικά αντιαιμοπεταλιακές δράσεις. Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση και σύγκριση της αντιαιμοπεταλιακής δράσης 12 ροφημάτων ελληνικών βοτάνων.

Μεθοδολογία-Υλικό
Η εκτίμηση της αντιαιμοπεταλιακής δράσης έγινε σε πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια υγειών εθελοντών. Μετρήθηκε η ικανότητα των ροφημάτων να αναστέλλουν την επαγόμενη από ADP, TRAP και PAF συσσώρευση αιμοπεταλίων με την μέθοδο της συσσωρευομετρίας οπτικής διαπερατότητας. Υπολογίστηκε η συγκέντρωση που είναι ικανή να προκαλεί 50% αναστολή (IC50) αιμοπεταλίων. Τα ροφήματα που χρησιμοποιήθηκαν προέκυψαν έπειτα από βρασμό 3 λεπτών. Τα ροφήματα λυοφιλιοποιήθηκαν και το υπόλειμμα επαναδιαλύθηκε σε φυσιολογικό ορό.

Αποτελέσματα
Όλα σχεδόν τα ροφήματα εμφάνισαν αντιαιμοπεταλιακή δράση και στους τρεις αγωνιστές των αιμοπεταλίων. H ανασταλτική δράση στην επαγόμενη από ADP συσσώρευση αιμοπεταλίων εμφανίστηκε σε συγκεντρώσεις 0,1-1,2mg/ml. Την ισχυρότερη δράση εμφάνισαν το χαμομήλι, φλισκούνι και σπαθόχορτο. Η ανασταλτική δράση έναντι του TRAP εμφανίστηκε σε συγκεντρώσεις 0,1-5mg/ml με δραστικότερα το θρούμπι, σπαθόχορτο και φλισκούνι. Οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις έναντι του PAF ήταν 0,05-2,5mg/ml με δραστικότερα το χαμομήλι, φλισκούνι και δίκταμο. Το IC50 των ροφημάτων έναντι του PAF συσχετίζονταν με το IC50 έναντι του TRAP, ενώ η περιεκτικότητα σε ολικές φαινολικές ενώσεις και η in vitro αντιοξειδωτική δράση των εκχυλισμάτων δεν συσχετίζεται με την αντιαιμοπεταλιακή τους δράση.

Συμπεράσματα
Ροφήματα ελληνικών αρωματικών φυτών εμφανίζουν ισχυρή αντιαιμοπεταλιακή δράση με δραστικότερο το χαμομήλι. Τα πρόδρομα αυτά αποτελέσματα υποδεικνύουν την ανάγκη διατροφικών παρεμβάσεων με αρωματικά φυτά ώστε να αποδειχθεί η in vivo αντιαιμοπεταλιακή τους δράση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Ασθένειες του αίματος
Λέξεις-κλειδιά:
αντιαιμοπεταλιακή δράση, βότανο, φυτοχημικά, αιμοπετάλια, αρωματικά φυτά.
Περιγραφή:
80 σ., εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0