Πράσινες προμήθειες σε διατροφικά αγαθά

Μεταπτυχιακή Εργασία 18494 269 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Πράσινες προμήθειες σε διατροφικά αγαθά
Συγγραφέας:
Μπουρλίδη, Καλλιόπη Α.
Επιβλέπων καθηγητής:
Κωσταρέλλη, Βασιλική
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ''Βιώσιμη Ανάπτυξη'' του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Ο στόχος της διπλωματικής εργασίας ήταν η κατανόηση των Πράσινων Προμηθειών, η εύρεση της υπάρχουσας νομοθετικής κατάστασης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και επίπεδο Ελλάδας, η παράθεση παραδειγμάτων όσον αφορά την χρήση των Πράσινων Προμηθειών σε επίπεδο διατροφικών συνθηκών καθώς και η έρευνα στο κατα πόσο υλοποιούνται οι συνθήκες των Πράσινων Προμηθειών σε διατροφικό επίπεδο, είτε αυτό αναφέρετε σε τρόφιμα είτε σε ποτά. Για αυτό το σκοπό επιλέχθηκε ένας τομέας ώστε η έρευνα που έλαβε χώρα να είναι συγκεκριμένη. Έτσι λοιπόν, εξετάσθηκαν οι Πρασινές Προμήθειες σε διατροφικά αγαθά σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Η έρευνα έγινε κυρίως στην περιοχή της Αττικής καθώς και στην Χαλκίδα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική διαχείριση
Τροφή, τρόφιμα και επισιτισμός
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Γεωργική οικολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Προμήθειες, πράσινες προμήθειες, διατροφή, βρεφονηπιακοί σταθμοί
Περιγραφή:
100 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0