Η συνεργασία σχολείου – οικογένειας ως παράγοντας αποτελεσματικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων: στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των μουσικών σχολείων της Ελλάδας

Μεταπτυχιακή Εργασία 18142 630 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συνεργασία σχολείου – οικογένειας ως παράγοντας αποτελεσματικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων: στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των μουσικών σχολείων της Ελλάδας
Συγγραφέας:
Σιάσος, Σπύρος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτης, Χρίστος
Περίληψη:
Η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια των μαθητών, αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες αποτελεσματικότητας των σχολικών μονάδων, αφού έρευνες έχουν δείξει πως, η δημιουργία και η ανάπτυξη επικοινωνιακών και συνεργατικών δεσμών μεταξύ σχολείου και οικογένειας συμβάλλει στη γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική πρόοδο των μαθητών καθώς και στην υποστήριξη και στη βελτίωση των εκπαιδευτικών, της οικογένειας και εν γένει της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας ως παράγοντα αποτελεσματικότητας των Μουσικών Σχολείων. H έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 143 καθηγητών από 21 Μουσικά Σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει, ότι οι εκπαιδευτικοί των Μουσικών Σχολείων είναι σε υψηλό βαθμό ικανοποιημένοι από τη συνεργασία του σχολείου τους με τους γονείς των μαθητών και ότι η επιτυχία της συνεργασίας αυτής συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία των Μουσικών Σχολείων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ειδικές απόψεις της εκπαίδευσης
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Μουσικά Σχολεία, σχέσεις σχολείου-οικογένειας, εκπαιδευτικοί, γονεϊκή εμπλοκή, επικοινωνία
Περιγραφή:
118 σ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Spyros_Siasos_OOO.pdf

1 MB