Βιωμένοι Παιδικοί Τόποι του οικείου εξωτερικού χώρου: μια μελέτη περίπτωσης παιδιών μέσης παιδικής ηλικίας στο Κερατσίνι, με ποιοτικά ερευνητικά εργαλεία

Μεταπτυχιακή Εργασία 18121
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιωμένοι Παιδικοί Τόποι του οικείου εξωτερικού χώρου: μια μελέτη περίπτωσης παιδιών μέσης παιδικής ηλικίας στο Κερατσίνι, με ποιοτικά ερευνητικά εργαλεία
Συγγραφέας:
Μιχαηλίδου, Άννα
Επιβλέπων καθηγητής:
Κρητικός, Γιώργος
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη ερευνά τους βιωμένους παιδικούς τόπους του οικείου εξωτερικού χώρου μια ομάδας παιδιών μέσης παιδικής ηλικίας (8 και 12 ετών) στο Κερατσίνι. Στη χώρα μας, σε αντίθεση με το εξωτερικό, δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία σε έρευνες με παιδιά σε σχέση με τα βιώματά τους στον χώρο. Με ποιοτικά μεθοδολογικά εργαλεία το παιδικό σχέδιο, τον ερευνητικό περίπατο, τη φωτογραφία και τη συνέντευξη η έρευνα αυτή προσπαθεί να ανακαλύψει τους παιδικούς τόπους, τη γνώση, τη χρήση και τη δράση αλλά και τα συναισθήματα των παιδιών προς αυτούς.
Απώτερος στόχος της μελέτης είναι να δώσει τον λόγο στα παιδιά, να ακουστεί η φωνή τους, να επικοινωνήσουν τις εμπειρίες τους για τον οικείο εξωτερικό χώρο και να ξεκινήσει ο σχετικός διάλογος με τους ενήλικες, γονείς και κοινοτικούς φορείς. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι τα παιδιά έχουν ήδη επιλέξει τους παιδικούς τους τόπους και μπορούν να τους διεκδικήσουν με το δικαίωμα του ισότιμου πολίτη αυτού του χώρου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Βιώματα, Τόπος, Παιδιά, Ποιοτική Έρευνα, Κερατσίνι
Περιγραφή:
281 σ., εικ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0