Προσωπικά χαρακτηριστικά και κίνητρα επιχειρηματικότητας των γυναικών στις κοινωνικές επιχειρήσεις

Μεταπτυχιακή Εργασία 18007 626 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσωπικά χαρακτηριστικά και κίνητρα επιχειρηματικότητας των γυναικών στις κοινωνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας:
Σταματοπούλου, Αθανασία
Επιβλέπων καθηγητής:
Σδράλη, Δέσποινα
Περίληψη:
Η παρούσα πτυχιακή εργασία προσεγγίζει το πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και εστιάζει στην γυναίκα κοινωνική επιχειρηματία. Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη των προσωπικών χαρακτηριστικών και των κινήτρων επιχειρηματικότητας καθώς και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κοινωνικοί επιχειρηματίες στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι γυναίκες κοινωνικοί επιχειρηματίες διαθέτουν έντονο το συναίσθημα της κοινωνικής ευθύνης, αναπτυγμένη συνεργατική κουλτούρα και υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Τείνουν να ασχολούνται με τομείς πάνω στους οποίους διαθέτουν προϋπηρεσία, δίνουν μεγάλη έμφαση στη δημιουργία δικτύων και αντλούν μεγάλη ικανοποίηση μέσα από την επίτευξη των στόχων τους και την κοινωνική τους προσφορά. Βασικό κίνητρό των γυναικών κοινωνικών επιχειρηματιών, αποτελεί η θέληση τους να προσφέρουν στην κοινωνία σε συνδυασμό με την ανάγκη τους για απασχόληση και ανεξαρτησία. Η κρίση και οι επιπτώσεις της αποτέλεσαν για τις γυναίκες ευκαιρία στο να εμπλακούν με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Όσον αφορά τον κοινωνικό αντίκτυπο των δράσεων τους, οι γυναίκες έχουν να επιδείξουν αξιόλογα αποτελέσματα, παρόλα αυτά οι περισσότερες θεωρούν ότι δεν έχουν πετύχει τον στόχο τους στον επιθυμητό βαθμό. Τέλος οι κοινωνικές επιχειρήσεις των γυναικών αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες όπως το ασαφές νομικό πλαίσιο, την αυξημένη φορολογία, την άγνοια των αρμόδιων φορέων, την έλλειψη εμπιστοσύνης από το ευρύ κοινό καθώς και τη μεγάλη δυσκολία εύρεσης χρηματοδότησης, καθιστώντας πλέον δύσκολη όχι μόνο την ολοκλήρωση της κοινωνικής τους αποστολής αλλά και την ίδια τους την επιβίωση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-09-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Επιχειρηματικότητα
Οικογένεια. Γάμος. Γυναίκες
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λέξεις-κλειδιά:
κοινωνική επιχείρηση, γυναίκες, προσωπικά χαρακτηριστικά, βιωσιμότητα, Ελλάδα
Περιγραφή:
178 σ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0