Δυναμική αξιολόγηση και δημιουργικό δυναμικό

Πτυχιακή Εργασία 17318 556 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Δυναμική αξιολόγηση και δημιουργικό δυναμικό
Συγγραφέας:
Χαραλαμπίδη, Αλίκη
Επιβλέπων καθηγητής:
Ζμπάινος, Δημήτριος
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να εξετάσει την αποτελεσματικότητα της δυναμικής αξιολόγησης ως τρόπος αξιολόγησης του γραφικού- καλλιτεχνικού δημιουργικού δυναμικού καθώς και την έμμεση επίδρασή της στο μαθηματικό δημιουργικό δυναμικό μαθητών Δ', Ε' και ΣΤ' δημοτικού. Η έρευνα διεξήχθη σε δημόσια Δημοτικά Σχολεία στην περιοχή της Αττικής, όπου εξετάστηκε συνολικό δείγμα 90 μαθητών (37 μαθητές της πειραματικής ομάδας και 53 μαθητές της ομάδας ελέγχου). Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο EPoC – graphic (Evaluation of Potential Creativity – graphic) για την αξιολόγηση του γραφικού – καλλιτεχνικού δημιουργικού δυναμικού (αρχικής και τελικής μέτρησης) και η αυτοσχέδια δοκιμασία αξιολόγησης του μαθηματικού δημιουργικού δυναμικού δομημένη με βάση το EPoC (αρχικής και τελικής μέτρησης). Στην πειραματική ομάδα πραγματοποιήθηκε διαμεσολάβηση μετά την αρχική μέτρηση. Με την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας διαπιστώθηκε η αποτελεσματικότητα της δυναμικής αξιολόγησης ως τρόπου αξιολόγησης του γραφικού- καλλιτεχνικού δημιουργικού δυναμικού, η έμμεση επίδρασή της στο μαθηματικό δημιουργικό δυναμικό, αλλά και η θετική συσχέτιση μεταξύ του γραφικού- καλλιτεχνικού δημιουργικού δυναμικού με το μαθηματικό δημιουργικό δυναμικό.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Συνείδηση, νόηση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
μαθηματική δημιουργικότητα, γραφική- καλλιτεχνική δημιουργικότητα, δημιουργικό δυναμικό, δυναμική αξιολόγηση, διαμεσολάβηση
Περιγραφή:
108 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0