Μεταναστευτική Λογοτεχνία: η περίπτωση δύο συγγραφέων από το Ιράν

Μεταπτυχιακή Εργασία 16667
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μεταναστευτική Λογοτεχνία: η περίπτωση δύο συγγραφέων από το Ιράν
Συγγραφέας:
Βαρουδάκη, Μαρκέλλα
Επιβλέπων καθηγητής:
Λαλαγιάννη, Βασιλική
Περίληψη:
Σκοπός της εργασίας είναι η εξέταση του φαινομένου της μετανάστευσης στα λογοτεχνικά έργα μεταναστών συγγραφέων. Για τη διερεύνηση του θέματος αξιοποιείται η μέθοδος της μελέτης περίπτωσης, ενώ η προσέγγιση του υλικού στηρίζεται στη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου, σε συνδυασμό με τη μέθοδο της βιογραφικής ερμηνείας. Η έρευνα επικεντρώνεται στη μελέτη των έργων δύο συγγραφέων προερχόμενων από το Ιράν που μετανάστευσαν στην Ελλάδα, του Φερεϋντούν Φαριάντ (1949-2012) και της Χίβα Παναχί (1980-). Υλικό της έρευνας αποτελούν τα έργα που οι δύο συγγραφείς εξέδωσαν επίσημα στα ελληνικά, μετά τη μετανάστευσή τους.
Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας εξετάζεται το ιστορικό-κοινωνικό πλαίσιο που αφορά στη χώρα καταγωγής των δύο δημιουργών, το Ιράν. Επιπλέον, αναλύεται η έννοια του «ξένου». Τέλος, διερευνάται η έννοια της Μεταναστευτικής Λογοτεχνίας.
Το συμπέρασμα που εξάγεται από την ανάλυση των έργων των δύο συγγραφέων είναι ότι, παρά τη διαφοροποίησή τους σε αρκετά σημεία, μεταξύ τους παρουσιάζονται ομοιότητες ως προς τη στάση προς την πατρίδα τους πριν τη μετανάστευσή τους, γεγονός που συνδέεται με τα αίτια του εκπατρισμού τους, και ως προς την αποτύπωση των συναισθημάτων που η μεταναστευτική εμπειρία προκαλεί. Επίσης, παρόμοια είναι η σχέση που οι δύο συγγραφείς διαμορφώνουν, μετά τη μετανάστευση, με την πατρίδα τους και με τη χώρα υποδοχής τους. Οι υπό εξέταση δημιουργοί φαίνονται να συνδέονται και με τις δύο χώρες και να διαμορφώνουν μία σύνθετη ταυτότητα, ενώ στα έργα τους είναι εμφανή τα διαπολιτισμικά στοιχεία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-12-03
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Μετανάστες - Ελλάδα
Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
Μετανάστευση, λογοτεχνία, Φαριάντ, Παναχί, Ιράν
Περιγραφή:
161 σ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0