Καλλιέργεια της δημιουργικότητας στο δημοτικό σχολείο: μια μελέτη περίπτωσης στη Γ’ δημοτικού

Μεταπτυχιακή Εργασία 16643
Πρωτότυπος Τίτλος:
Καλλιέργεια της δημιουργικότητας στο δημοτικό σχολείο: μια μελέτη περίπτωσης στη Γ’ δημοτικού
Συγγραφέας:
Μίγκα, Αναστασία
Επιβλέπων καθηγητής:
Ζμπάινος, Δημήτριος
Περίληψη:
Ο σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα πεντάμηνης παρέμβασης με δημιουργικές δραστηριότητες Γλώσσας και Ιστορίας στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας μαθητών Γ’ δημοτικού. Σε δείγμα 90 μαθητών - 49 μαθητές Πειραματικής Ομάδας και 41 μαθητές Ομάδας Ελέγχου - χορηγήθηκε το τεστ αξιολόγησης της δυνατότητας για δημιουργικότητα (EPOC) των Lubart, Besançon, & Barbot (2011) πριν και μετά την παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε στους μαθητές της Πειραματικής Ομάδας. Οι αναλύσεις ανέδειξαν τη στατιστικά σημαντική βελτίωση των επιπέδων της δημιουργικότητας των μαθητών της Πειραματικής Ομάδας μετά την παρέμβαση, ως προς τον γραφικό τομέα, σε αντίθεση με τους μαθητές της Ομάδας Ελέγχου, καθώς και τη μη αναμενόμενη πτώση των επιδόσεών τους στις λεκτικές δραστηριότητες του τεστ, με τους μαθητές της Ομάδας Ελέγχου, αντιθέτως, να παρουσιάζουν μικρή βελτίωση. Τα ευρήματα παρουσιάζονται αναλυτικά και ερμηνεύονται. Παρουσιάζονται, επίσης, οι περιορισμοί της έρευνας, καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-12-03
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Δημιουργικότητα
Δημοτικά σχολεία
Εκπαίδευση - Μεθοδολογία
Λέξεις-κλειδιά:
δημιουργικότητα, αποκλίνουσα σκέψη, συγκλίνουσα σκέψη, δημιουργικές δραστηριότητες
Περιγραφή:
95 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf

2 MB