Οι αντιλήψεις των εφήβων για τις σχέσεις τους με τους γονείς και ο ρόλος τους στην ικανότητα προσαρμογής στο κοινωνικό περιβάλλον

Πτυχιακή Εργασία 16454 601 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι αντιλήψεις των εφήβων για τις σχέσεις τους με τους γονείς και ο ρόλος τους στην ικανότητα προσαρμογής στο κοινωνικό περιβάλλον
Συγγραφέας:
Μάγγα, Σπυριδούλα
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις αναδρομικές αντιλήψεις των εφήβων για τις σχέσεις τους με τους γονείς τους καθώς και το ρόλο των αντιλήψεων αυτών στην ικανότητα προσαρμογής των εφήβων στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 136 μαθητές Α΄ και Β΄ λυκείου (μέσος όροςηλικίας = 15,56 έτη, τ.α. = 0,69) από ένα δημόσιο Λύκειο της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν (α) το Ερωτηματολόγιο Γονεϊκής Τυπολογίας «Parenting Styles and Dimensions Questionnaire-PSQD» (Antonopoulou, Alexopoulos & Maridaki-Kassotaki, 2012, Robinson, Mandleco, Olsen & Hart, 1995), (β) η κλίμακα αξιολόγησης της αυτοεκτίμησης του Rosenberg (Rosenberg Self-Esteem Scale, Rosenberg, 1965) και (γ) το Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση της συμπεριφοράς-ΣΑΕΒΑ (Achenbach System of Empirically Based Assessment) (Achenbach, 1991, Roussos et al., 2001). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι αντιλήψεις των μαθητών για την μητέρα και για τον πατέρα τους επιδρούν σημαντικά στην εμφάνιση προβλημάτων συμπεριφοράς. Όσο περισσότερο οι έφηβοι αντιλαμβάνονται τους γονείς τους ως υποστηρικτικούς τόσο η εκδήλωση προβλημάτων συμπεριφοράς περιορίζεται. Το αντίθετο φαίνεται να συμβαίνει με την επίδραση των αντιλήψεων των μαθητών για τους αυταρχικούς γονείς.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Ψυχολογία
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Οικογένεια - Ψυχολογικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
Κοινωνική προσαρμογή στην εφηβεία, Γονείς και έφηβοι, Αυτοεκτίμηση στην εφηβεία,
Περιγραφή:
49 σ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Magga_PtyOOO_14.pdf

677 KB